विश्वास - अदृश्य देख्नुहुन्छ

533 विश्वास छ अदृश्य को लागी हामी येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको उत्सव मनाउन अझ केही हप्ता बाँकी छ। जब येशू मर्नुभयो र पुनरुत्थान हुनुभयो त्यसबेला हामीलाई दुईवटा कुरा भयो। पहिलो यो हो कि हामी उहाँसँगै मरे। र दोस्रो यो हो कि हामी उहाँसँगै हुर्क्यौं।

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

जब हाम्रा पापहरूको लागि ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभयो, तपाईं र म सहित सबै मानिसजाति एक आध्यात्मिक अर्थमा त्यहाँ मर्नुभयो। हाम्रो ठाउँमा प्रतिनिधि भएर ख्रीष्ट मर्नुभयो। तर हाम्रो प्रतिस्थापनको रूपमा मात्र होइन, उहाँ मर्नुभयो र हाम्रो प्रतिनिधि भएर मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो। यसको मतलब: जब उहाँ मर्नुभयो र बिउँताइनुभयो, हामी उहाँसँगै मरे र उहाँसँगै बिउँताइनुभयो। यसको मतलब यो हो कि पिताले हामी उहाँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ जुन हामी उहाँमा छौं, उनको प्रिय पुत्रमा। हामीले गर्ने सबै कुरामा पिताले हामीलाई येशू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा अब यो काम गर्ने हामी होइन, तर ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ। येशूमा हामी पापको शक्ति र त्यसको दण्डबाट स्वतन्त्र भयौं। र येशूमा हामी उहाँमा र पितामा पवित्र आत्माबाट नयाँ जीवन पाउँदछौं। बाइबलले यसलाई नयाँ भनिन्छ वा माथिबाट जन्मन्छ। हामी नयाँ आत्माको आयाममा पूरा जीवन बिताउन पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा माथि जन्मिएका थियौं।

हामीले पढेको पद र अरू धेरै पदहरू अनुसार हामी स्वर्गको राज्यमा ख्रीष्टसँग बस्दछौं। बुढो म मरे र मलाई नयाँ जीवन आयो। अब तपाईं ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुनुको रोमाञ्चक सत्य यो हो कि हामी अब उहाँसँगै चिनिन्छौं र उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले आफूलाई ख्रीष्टबाट टाढा जस्तो देख्नु हुँदैन। हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा परमेश्वरमा लुकेको छ। ख्रीष्ट मार्फत र यसका माध्यमबाट हामी चिनिन्छौं। हाम्रो जीवन उहाँमा छ। उहाँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगै एक हौं। हामी यसमा बाँचिरहेका छौं। हामी केवल पार्थिव बासिन्दा होइनौं; हामी स्वर्गका बासिन्दाहरू पनि हौं। म यसलाई दुई समय क्षेत्रहरूमा बस्नेको रूपमा वर्णन गर्न चाहन्छु - अस्थायी, शारीरिक र अनन्त, स्वर्गीय समय क्षेत्र। यी कुरा भन्न सजिलो छ। तिनीहरूलाई हेर्न गाह्रो छ। तर ती सत्य छन् यदि हामीले हामीले सामना गर्नुपर्ने सबै दैनिक समस्याहरूसँग जुझ्दछौं।

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. Korinther 4,16-18).

त्यो ठीक कुरा हो। यो विश्वासको सार हो। जब तपाईं ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ भनेर यो नयाँ वास्तविकता देख्नुहुन्छ, यो तपाईंको सोचाइ परिवर्तन गर्दछ, तपाईं अहिले के माध्यम बाट जाँदै हुनुहुन्छ सहित। जब तपाई येशुलाई आफुभित्रै बस्नु भएको पाउनुहुन्छ, यसले यस संसारको जीवनलाई कसरी पनी सामना गर्न सक्षम बनाउँछ भन्ने कुराको संसारलाई भिन्न बनाउँदछ।

जोसेफ टोचबाट