चर्च के हो?

०२023 wkg bs चर्च

चर्च, ख्रीष्टको शरीर, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैको समुदाय हो र जसमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। मण्डलीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिने आज्ञा दिनुभएको सबै कुरा सिकाउन र बगाललाई खुवाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो जनादेश पूरा गर्नमा, पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित चर्चले बाइबललाई दिशानिर्देशको रूपमा लिन्छ र उहाँको जीवित टाउको, येशू ख्रीष्ट तर्फ निरन्तर उन्मुख छ।1. कोरिन्थी १2,13; रोमीहरू 8,9; मत्ती २8,19-३; कलसियनहरू 1,18; एफिसीहरू 1,22).

एक पवित्र सम्मेलनको रूपमा चर्च

"...चर्च एउटै विचार राख्ने मानिसहरूको भेलाबाट होइन, तर ईश्वरीय दीक्षान्त [विधानसभा]..." (बार्थ, 1958:136)। एक आधुनिक दृष्टिकोण अनुसार, एक समान विश्वासका मानिसहरू पूजा र निर्देशनको लागि भेला हुँदा चर्चको कुरा गर्छ। यद्यपि, यो कडा रूपमा बाइबलीय दृष्टिकोण होइन।

ख्रीष्टले आफ्नो मण्डली निर्माण गर्नुहुनेछ र नरकका ढोकाहरू यसको विरुद्धमा विजयी हुने छैनन् भनी भन्नुभयो (मत्ती १6,16-18)। यो मानिसको मण्डली होइन, तर यो ख्रीष्टको मण्डली हो, "जीवित परमेश्वरको मण्डली" (1. तिमोथियस 3,15र स्थानीय मण्डलीहरू "ख्रीष्टका मण्डलीहरू" हुन् (रोमी १ कोरिन्थी6,16).

त्यसकारण, मण्डलीले ईश्वरीय उद्देश्य पूरा गर्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो कि हामीले "आफ्ना मण्डलीहरूलाई त्याग्नु हुँदैन, जसरी कसैले गर्न चाहँदैनन्" (हिब्रू 10,25)। चर्च ऐच्छिक छैन, कोही कोही सोच्न सक्छ; ख्रीष्टियनहरू एकसाथ भेला होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो।

चर्चको लागि ग्रीक शब्द, जुन मण्डलीको लागि हिब्रू शब्दको अनुरूप पनि छ, इक्लेसिया हो, र उद्देश्यका लागि बोलाइएको व्यक्तिहरूको समूहलाई जनाउँछ। विश्वासी जनहरूको समुदाय बनाउन भगवान सधैं नै संलग्न हुनुभएको छ। यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मानिसहरूलाई चर्चमा जम्मा गर्नुहुन्छ।

नयाँ नियममा, मण्डली [चर्च] वा मण्डलीहरू शब्दहरू गृह मण्डलीहरू [घरका मण्डलीहरू] लाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ जसरी हामी तिनीहरूलाई आज बोलाउँछौं (रोमी १6,5; 1. कोरिन्थी १6,19; फिलिपिन्स २), सहरी मण्डलीहरू (रोमी १6,23; 2. कोरिन्थीहरू 1,1; 2. थेसलोनिकीहरू 1,1), मण्डलीहरू जुन सम्पूर्ण क्षेत्रमा फैलिएको छ (प्रेरित 9,31; 1. कोरिन्थी १6,19; गलाटियनहरू 1,2), र ज्ञात संसारमा विश्वासीहरूको सम्पूर्ण समुदायलाई पनि वर्णन गर्न। फेलोशिप र एकता

चर्च भनेको पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको सहभागिता हो। ख्रीष्टियनहरू उहाँको पुत्रको सङ्गतिको लागि हुन् (1. कोरिन्थीहरू 1,9), पवित्र आत्माको (फिलिप्पीहरू 2,1बुबा संग (1. जोहानेस 1,3) भनिन्छ, हामी ख्रीष्टको ज्योतिमा हिंड्दा, हामीले "एक अर्कासँग सङ्गति महसुस गर्न सक्छौं" (1. जोहानेस 1,7). 

ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नेहरूले "शान्तिको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्न" (एफिसीहरू) 4,3)। यद्यपि विश्वासीहरू बीच विविधता छ, तिनीहरूको एकता कुनै पनि मतभेदहरू भन्दा बलियो छ। यो सन्देश चर्चको लागि प्रयोग गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपकहरू मध्ये एकद्वारा जोडिएको छ: कि मण्डली "ख्रीष्टको शरीर" हो (रोमी १ कोरिन्थी2,5; 1. कोरिन्थीहरू 10,16; 12,17; एफिसीहरू 3,6; 5,30; कोलोसियनहरू 1,18).

मूल चेलाहरू फरक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए र तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा स fellow्गतिको लागि आकर्षित हुने सम्भावना थिएन। परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई जीवनको सबै क्षेत्रबाट आध्यात्मिक एकतामा बोलाउनुहुन्छ।

विश्वासीहरू "एक अर्काका सदस्यहरू" हुन् (1. कोरिन्थी १2,27; रोमी १2,5), र यो व्यक्तित्वले हाम्रो एकतालाई खतरामा पार्नु पर्दैन, किनकि "एउटै आत्माद्वारा हामी सबै एउटै शरीरमा बप्तिस्मा लियौं" (1. कोरिन्थी १2,13).

यद्यपि, आज्ञाकारी विश्वासीहरूले झगडा गरेर र हठी भई आफ्नो भूमिमा खडा भएर विभाजन उत्पन्न गर्दैनन्; बरु, तिनीहरूले प्रत्येक सदस्यलाई सम्मान दिन्छन्, कि "शरीरमा कुनै विभाजन नहोस्" तर "सदस्यहरूले एकअर्काको त्यस्तै रूपमा हेरचाह गर्न सकून्" (1. कोरिन्थी १2,25).

"चर्च... एक जीव हो जसले एउटै जीवन साझा गर्दछ - ख्रीष्टको जीवन - (Jinkins 2001: 219)।
पावलले मण्डलीलाई "आत्मामा परमेश्वरको बासस्थान" सँग पनि तुलना गरेका छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ कि विश्वासीहरू "परमप्रभुको पवित्र मन्दिरमा बढ्छ" (एफिसीहरू 2,19-२२)। उसले औंल्याउँछ 1. कोरिन्थीहरू 3,16 र 2. कोरिन्थीहरू 6,16 चर्च परमेश्वरको मन्दिर हो भन्ने धारणालाई पनि। त्यसै गरी, पत्रुसले मण्डलीलाई "आध्यात्मिक घर" सँग तुलना गर्दछ जसमा विश्वासीहरूले "शाही पुजारीहरू, एक पवित्र जन" (1. पेट्रस 2,5.9) चर्चको लागि रूपकको रूपमा परिवार

सुरुदेखि नै, चर्चलाई प्रायः एक प्रकारको आध्यात्मिक परिवारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, र कार्य गरिएको छ। विश्वासीहरूलाई "भाइहरू" र "बहिनीहरू" भनिन्छ (रोमी १ कोरिन्थी6,1; 1. कोरिन्थीहरू 7,15; 1. तिमोथियस 5,1-१०; जेम्स 2,15).

पापले हामीलाई हाम्रो लागि परमेश्वरको उद्देश्यबाट अलग गर्छ, र हामी प्रत्येक आत्मिक रूपमा एक्लो र अनाथ बन्छौं। परमेश्‍वरको चाहना "एक्लैलाई घरमा ल्याउने" हो (भजन ६8,7) आत्मिक रूपमा टाढा भएकाहरूलाई चर्चको सङ्गतिमा ल्याउन, जुन "परमेश्‍वरको घराना" हो (एफिसीहरू) 2,19).
यस "विश्वासको परिवारमा (गलातीहरू 6,10), विश्वासीहरूलाई सुरक्षित रूपमा पालनपोषण गर्न सकिन्छ र ख्रीष्टको छविमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ किनभने चर्च, जुन माथिको यरूशलेम (शान्तिको सहर) सँग सम्बन्धित छ (प्रकाश 2 पनि हेर्नुहोस्।1,10) तुलना गरिएको छ, "हामी सबैको आमा हो" (गलाती 4,26).

ख्रीष्टको दुलही

एउटा सुन्दर बाइबलीय छविले चर्चलाई ख्रीष्टको दुलहीको रूपमा बोल्छ। सोलोमनको गीत सहित विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा प्रतीकवादद्वारा यो संकेत गरिएको छ। एउटा मुख्य अंश गीतहरूको गीत हो 2,10-16, जहाँ दुलहीको प्रेमी भन्छिन् कि उनको जाडोको समय सकियो र अब गीत गाउने र आनन्दको समय आएको छ (हिब्रूहरू पनि हेर्नुहोस् 2,12), र जहाँ दुलही भन्छिन्: "मेरो साथी मेरो हो र म उसको हुँ" (सेन्ट। 2,16)। चर्च ख्रीष्टको हो, व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा, र उहाँ मण्डलीको हो।

ख्रीष्ट दुलहा हुनुहुन्छ, जसले "मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, र आफूलाई उनको लागि त्याग गर्नुभयो" कि "यो एक महिमाको चर्च हुन सक्छ, जसमा कुनै दाग वा चाउरी वा त्यस्तो कुनै चीज छैन" (एफिसीहरू 5,27)। यो सम्बन्ध, पावल भन्छन्, "एक ठूलो रहस्य हो, तर म यसलाई ख्रीष्ट र मण्डलीमा लागू गर्छु" (एफिसीहरू 5,32).

यूहन्नाले यो विषयलाई प्रकाशको पुस्तकमा उठाएका छन्। विजयी ख्रीष्ट, परमेश्वरको थुमा, दुलही, चर्च (प्रकाश 19,6-9; 21,9-१०), र तिनीहरू सँगसँगै जीवनका वचनहरू घोषणा गर्छन् (प्रकाश २1,17).

त्यहाँ अतिरिक्त रूपकहरू र छविहरू छन् जुन चर्च वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ। चर्च भनेको हेरचाह गर्ने गोठालाहरूको आवश्यकतामा बगाल हो जसले आफ्नो हेरचाहलाई ख्रीष्टको उदाहरणको अनुकरण गर्दछ (1. पेट्रस 5,1-4); यो एक क्षेत्र हो जहाँ कामदारहरू रोप्न र पानीको आवश्यकता पर्दछ (1. कोरिन्थीहरू 3,6-9); मण्डली र यसका सदस्यहरू दाखको बोटका हाँगाहरू जस्तै हुन् (यूहन्ना १5,5); मण्डली जैतुनको रूख जस्तै हो (रोमी 11,17-24)।

अहिले र भविष्यमा परमेश्‍वरको राज्यको प्रतिबिम्बको रूपमा, मण्डली एउटा तोरीको दानाजस्तै छ जहाँ स्वर्गका पंक्षीहरूले शरण पाउँछन्।3,18-१९); र खमीर संसारको पीठोमा आफ्नो बाटो बनाउँदै जस्तै (लूका 193,21) आदि। मिशनको रूपमा चर्च

सुरुदेखि नै, परमेश्वरले केही मानिसहरूलाई पृथ्वीमा उहाँको काम गर्न बोलाउनुभयो। उहाँले अब्राहाम, मोशा र भविष्यवक्ताहरू पठाउनुभयो। उहाँले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई येशू ख्रीष्टको लागि बाटो तयार गर्न पठाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले ख्रीष्टलाई हाम्रो मुक्तिको लागि पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई सुसमाचारको साधनको रूपमा स्थापना गर्नको लागि आफ्नो पवित्र आत्मा पनि पठाउनुभयो। चर्च पनि संसारमा पठाइएको छ। यो सुसमाचारको काम मौलिक छ र ख्रीष्टका वचनहरू पूरा गर्दछ किनभने उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई संसारमा पठाउनुभएको कामलाई जारी राख्न पठाउनुभयो (यूहन्ना १7,18-21)। यो "मिशन" को अर्थ हो: परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न पठाउनु भएको हो।

मण्डली एउटा अन्त होइन र केवल आफ्नो लागि अवस्थित हुनु हुँदैन। यो नयाँ नियममा, प्रेरितहरूमा देख्न सकिन्छ। प्रचार र मण्डलीहरू रोप्ने माध्यमबाट सुसमाचार फैलाउनु सम्पूर्ण पुस्तकमा एउटा प्रमुख गतिविधि थियो (प्रेरित 6,7; 9,31; 14,21; 18,1-१; 1. कोरिन्थीहरू 3,6 आदि)।

पावलले "सुसमाचार संगति" मा भाग लिने चर्चहरू र विशिष्ट ईसाईहरूलाई बुझाउँछ (फिलिप्पीहरू 1,5)। तिनीहरू सुसमाचारको लागि उहाँसँग लड्छन् (एफिसीहरू 4,3).
यो एन्टिओकको चर्च थियो जसले पावल र बर्नाबासलाई उनीहरूको मिसनरी यात्रामा पठाएको थियो (प्रेरित १ कोरिन्थी3,1-3)।

थेस्सलोनिकाको मण्डली "म्यासिडोनिया र अखैयाका सबै विश्वासीहरूका लागि नमुना बन्यो।" तिनीहरूबाट "परमप्रभुको वचन म्यासेडोनिया र अखैयामा मात्र होइन, तर अन्य सबै ठाउँहरूमा पनि सुनियो।" परमेश्वरमा उनको विश्वास उनको आफ्नै सीमितता भन्दा बाहिर गयो (2. थेसलोनिकीहरू 1,7-8)।

चर्च गतिविधिहरु

पावलले लेखे कि तिमोथीले "परमेश्वरको घरमा, जुन जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको स्तम्भ र जग हो" (1. तिमोथियस 3,15).
कहिलेकाहीँ मानिसहरूले महसुस गर्न सक्छन् कि तिनीहरूको सत्यको बुझाइ परमेश्वरबाट चर्चले बुझेको भन्दा बढी वैध छ। के यो सम्भव छ जब हामीले चर्च "सत्यको आधार" हो भनेर सम्झन्छौं? मण्डली त्यो हो जहाँ सत्य वचनको शिक्षाद्वारा स्थापित हुन्छ (यूहन्ना १7,17).

येशू ख्रीष्टको "पूर्णता" लाई प्रतिबिम्बित गर्दै, उहाँको जीवित शिर, "सबै कुरामा सबै चीजहरू भर्दै" (एफिसीहरू) 1,22-23), नयाँ नियम चर्चले सेवकाईको काममा साझेदारी गर्दछ (प्रेरित 6,1-१०; जेम्स 1,17 इत्यादि), फेलोशिप को लागी (प्रेरित 2,44-४५; यहूदा १२, आदि), चर्च अध्यादेशहरूको कार्यान्वयनमा (प्रेरितहरूको कार्यहरू) 2,41; 18,8; 22,16; 1. कोरिन्थीहरू 10,16-१; 11,26र उपासनामा (प्रेरित 2,46-३; कलसियनहरू 4,16 आदि)।

मण्डलीहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्नमा संलग्न छन्, यरूशलेमको मण्डलीलाई खाद्यान्न अभावको समयमा दिइएको सहयोगको उदाहरण (1. कोरिन्थी १6,1-३)। प्रेरित पावलका पत्रहरूलाई नजिकबाट हेर्दा मण्डलीहरू एकअर्कासँग सम्पर्कमा थिए र जोडिएका थिए भनी देखाउँछ। एकान्तमा कुनै पनि चर्च अवस्थित थिएन।

नयाँ नियममा मण्डलीको जीवनको अध्ययनले चर्चको अख्तियारप्रति मण्डलीको जवाफदेहिताको ढाँचा प्रकट गर्छ। प्रत्येक व्यक्तिगत मण्डली यसको तत्काल पास्टरल वा प्रशासनिक संरचना बाहिर मण्डलीको अख्तियारप्रति उत्तरदायी थियो। नयाँ नियमको मण्डली प्रेरितहरूले सिकाएको ख्रीष्टमा विश्वासको परम्पराप्रति सामूहिक जवाफदेहिताद्वारा एकसाथ आयोजित स्थानीय मण्डलीहरूको फेलोशिप थियो भनेर कसैले देख्न सक्छ।2. थेसलोनिकीहरू 3,6; 2. कोरिन्थीहरू 4,13).

निष्कर्षमा

मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो र "सन्तहरूको मण्डली" (सन्तहरूको मण्डली) को सदस्यको रूपमा परमेश्वरले मान्यता दिएका सबैलाई समावेश गर्दछ।1. कोरिन्थी १4,33)। यो विश्वासीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनभने चर्चमा सहभागिता भनेको त्यो माध्यम हो जसद्वारा पिताले हामीलाई राख्नुहुन्छ र येशू ख्रीष्टको पुनरागमन नभएसम्म हामीलाई सँभाल्नुहुन्छ।

जेम्स हेन्डरसन द्वारा