जर्नल फोकस फोकस 2020-02

03 फोकस येशू 2020 02

अप्रिल जुन 2020


विश्वासको चरण - टोनी पेन्टेनर

ख्रीष्ट उठ्नुभयो - ब्यारी रोबिन्सन

म पिलातको श्रीमती हुँ - जोइस क्याथरवुड

आशा अन्तिम मरे - जेम्स हेंडरसन

क्याटरपिलरबाट पुतली सम्म - क्रिस्टिन जुस्टन

येशूको सम्पूर्ण चित्र - नातु मोती

परमेश्वरको राज्यको लागि बोर्डि the पास - जेम्स हेंडरसन

नयाँ सिर्जना - हिलेरी बक

नयाँ मुटु - जोसेफ टाच

सत्यको आत्मा - जोसेफ टाच

उद्धार गरिएको जीवन - जोसेफ टाचाच

क्षमा को करार - जेम्स हेंडरसन