बाइबल पाठ्यक्रम


बाइबल - परमेश्वरको वचन?

०016 wkg bs बाइबल

"धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरित वचन हो, सुसमाचारको विश्वासयोग्य गवाही हो, र मानिसलाई परमेश्वरको प्रकाशको साँचो र सही प्रजनन हो। यस सन्दर्भमा, पवित्र धर्मशास्त्रहरू सबै सैद्धान्तिक र जीवन प्रश्नहरूमा चर्चको लागि अचम्म र आधारभूत छन्।2. टिम 3,15-१; 2. पेट्रस 1,20-21; जोह १7,17).

हिब्रूका लेखकले मानव अस्तित्वको शताब्दीयौंदेखि परमेश्वरले बोल्नुहुने तरिकाको बारेमा निम्न बताउँछन्: “परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई धेरै तरिकामा र धेरै तरिकामा बुबाहरूसित बोल्नुभएपछि, उहाँले यी अन्तिम दिनहरूमा हामीसँग बोल्नुभएको छ। पुत्रद्वारा" (हिब्रू 1,1-2)।

पुरानो नियम

"धेरै र धेरै तरिकामा" को अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। लिखित शब्द सधैं उपलब्ध छैन, र समय समयमा ...

र पढ्नुहोस् □

भगवान कसरी छ?

017 wkg bs भगवान पिता

धर्मशास्त्रको गवाही अनुसार, भगवान तीन अनन्त, समान तर फरक व्यक्तिहरू - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मामा परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ एकमात्र साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त, अपरिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको संरक्षक र मानिसको मुक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। यद्यपि परमात्मा, परमेश्वरले प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूमा कार्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम र असीम भलाइ हुनुहुन्छ (मार्क १2,29; 1. तिमोथियस 1,17; एफिसीहरू 4,6; मत्ती २8,19; 1. जोहानेस 4,8; 5,20; टाइटस 2,11; जोन १6,27; 2. कोरिन्थी १3,13; 1. कोरिन्थीहरू 8,4-6)।

"परमेश्वर पिता देवताको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनौपचारिक, जसबाट पुत्र अनन्तकाल अघि जन्मिएको थियो, र जसबाट पवित्र आत्मा अनन्तसम्म पुत्रद्वारा अगाडि बढ्छ। बुबा जो...

र पढ्नुहोस् □

येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

०१018 wkg bs छोरो जीसस क्रिस्ट

भगवान पुत्र देवताको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, सदाको लागि पिताद्वारा जन्मनुभएको। उहाँ पिताको वचन र छवि हुनुहुन्छ - उहाँ मार्फत र उहाँको लागि परमेश्वरले सबै चीजहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँलाई पिताले येशू ख्रीष्टको रूपमा पठाउनुभएको थियो, परमेश्वरले शरीरमा प्रकट गर्नुभयो, हामीलाई मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन। उहाँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भ धारण गर्नुभयो र भर्जिन मरियमबाट जन्मनुभयो - उहाँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर र पूर्ण रूपमा मानिस हुनुहुन्थ्यो, एक व्यक्तिमा दुई प्रकृतिहरू संयोजन गर्दै। उहाँ, परमेश्वरका पुत्र र सबैका प्रभु, सम्मान र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। मानिसजातिको अगमवाणी गरिएको उद्धारकर्ताको रूपमा, उहाँ हाम्रा पापहरूको लागि मर्नुभयो, मृतकबाट शारीरिक रूपमा जीवित हुनुभयो, र मानिस र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थता गर्न स्वर्गमा उक्लनुभयो। उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ परमेश्वरको राज्यमा राजाहरूका राजाको रूपमा शासन गर्न...

र पढ्नुहोस् □

येशू ख्रीष्टको सन्देश के हो?

019 wkg bs येशु क्रिष्टको सुसमाचार

सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मुक्तिको सुसमाचार हो। यो सन्देश हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूको लागि मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, र त्यसपछि उहाँका चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। सुसमाचार भनेको सुसमाचार हो कि हामी येशू ख्रीष्टको उद्धार कार्य मार्फत परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौं (1. कोरिन्थी १5,1-५; प्रेरितहरूका कार्यहरू 5,31; लुका २4,46-48; जोन 3,16; मत्ती २8,19-20; मार्कस 1,14-५; प्रेरितहरूका कार्यहरू 8,12; 28,30-31)।

येशू ख्रीष्टको सन्देश के हो?

येशूले भन्नुभयो कि उहाँले बोल्नुभएका शब्दहरू जीवनका शब्दहरू हुन् (यूहन्ना 6,6३)। "उहाँको शिक्षा" परमेश्वर पिताबाट आएको हो (यूहन्ना 3,34; 7,16; 14,10), र यो उहाँको इच्छा थियो कि उहाँका शब्दहरू विश्वासीहरूमा बसोस्।

जोन, जो अरु...

र पढ्नुहोस् □

को वा पवित्र आत्मा भनेको के हो?

०२० wkg bs पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा ईश्वरत्वको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र पिताबाट पुत्रद्वारा सदाको लागि बाहिर जानुहुन्छ। उहाँ येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई पठाउनुभयो। पवित्र आत्माले हामीमा बास गर्नुहुन्छ, हामीलाई पिता र पुत्रसँग जोड्नुहुन्छ, र पश्चात्ताप र पवित्रता मार्फत हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, र निरन्तर नवीकरण मार्फत हामीलाई ख्रीष्टको छविमा अनुरूप बनाउँदछ। पवित्र आत्मा बाइबलमा प्रेरणा र भविष्यवाणीको स्रोत हो र चर्चमा एकता र सङ्गतिको स्रोत हो। उहाँले सुसमाचारको कामको लागि आत्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ र सबै सत्यको लागि क्रिश्चियनको निरन्तर मार्गदर्शक हुनुहुन्छ (यूहन्ना १4,16; 15,26; प्रेरितहरूका कार्यहरू 2,4.17-19.38; मत्ती २8,19; जोन १4,17-१; 1. पेट्रस 1,2; टाइटस 3,5; 2. पेट्रस 1,21; 1. कोरिन्थी १2,13; 2. कोरिन्थी १3,13; 1. कोरिन्थी १2,1-11;...

र पढ्नुहोस् □

पाप के हो?

021 wkg bs पाप

पाप भनेको अधर्म हो, परमेश्वर विरुद्धको विद्रोहको अवस्था। आदम र हव्वा मार्फत पाप संसारमा आएको समयदेखि, मानिस पापको जुवा मुनि रहेको छ - एक जुवा जुन केवल येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरको अनुग्रहले हटाउन सकिन्छ। मानिसजातिको पापपूर्ण अवस्थाले आफूलाई र आफ्नो स्वार्थलाई परमेश्वर र उहाँको इच्छाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिमा देखाउँछ। पापले परमेश्वरबाट अलगाव र दुःख र मृत्युमा पुर्‍याउँछ। किनकि सबै मानिसहरू पापी छन्, तिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्र मार्फत प्रदान गर्ने छुटकारा पनि चाहिन्छ।1. जोहानेस 3,4; रोमीहरू 5,12; 7,24-25; मार्कस 7,21-23; गलाटियनहरू 5,19-21; रोमीहरू 6,23; 3,23-24)।

ख्रीष्टियन आचरणको आधार भनेको हाम्रो उद्धारकर्ताप्रति भरोसा र मायालु निष्ठा हो, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। भरोसा…

र पढ्नुहोस् □

बप्तिस्मा के हो?

०२२ wkg bs बप्तिस्मा

पानीको बप्तिस्मा - विश्वासीको पश्चात्तापको चिन्ह, उसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेको संकेत - येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा सहभागिता हो। "पवित्र आत्मा र आगोले" बप्तिस्मा लिनुले पवित्र आत्माको नवीकरण र सफा गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। भगवानको विश्वव्यापी चर्चले डुब्नद्वारा बप्तिस्मा गर्ने अभ्यास गर्दछ (म्याथ्यू २8,19; प्रेरितहरूका कार्यहरू 2,38; रोमीहरू 6,4-५; लुक 3,16; 1. कोर १2,13; 1. पेट्रस 1,3-9; म्याथ्यू 3,16).

उहाँको क्रूसको अघिल्लो रात, येशूले रोटी र दाखमद्य लिनुभयो र भन्नुभयो, "... यो मेरो शरीर हो ... यो मेरो करारको रगत हो ..." जब हामी प्रभुको भोज मनाउँछौं, हामी रोटी र दाखमद्य स्वीकार गर्छौं। हाम्रो उद्धारकर्ताको स्मारकको रूपमा र उहाँ नआउञ्जेल उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नुहोस्। प्रभुको भोज हाम्रो मृत्यु र पुनरुत्थानमा सहभागिता हो।

र पढ्नुहोस् □

चर्च के हो?

०२023 wkg bs चर्च

चर्च, ख्रीष्टको शरीर, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैको समुदाय हो र जसमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। मण्डलीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिने आज्ञा दिनुभएको सबै कुरा सिकाउन र बगाललाई खुवाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। यो जनादेश पूरा गर्नमा, पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित चर्चले बाइबललाई दिशानिर्देशको रूपमा लिन्छ र उहाँको जीवित टाउको, येशू ख्रीष्ट तर्फ निरन्तर उन्मुख छ।1. कोर १2,13; रोम 8,9; माउन्ट २8,19-२०; कर्नल 1,18; Eph 1,22).

एक पवित्र सम्मेलनको रूपमा चर्च

"...चर्च एउटै विचार राख्ने मानिसहरूको भेलाबाट होइन, तर ईश्वरीय दीक्षान्त [विधानसभा]..." (बार्थ, 1958:136)। आधुनिक परिप्रेक्ष्यका अनुसार, कसैले चर्चको कुरा गर्छ जब समानता भएका व्यक्तिहरू…

र पढ्नुहोस् □

शैतानको को हो?

०२024 wkg bs satan

स्वर्गदूतहरू आत्मिक प्राणीहरू बनाइएका हुन्। तपाईं स्वतन्त्र इच्छा संग सम्पन्न छ। पवित्र स्वर्गदूतहरूले सन्देशवाहक र एजेन्टको रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्छन्, मुक्ति प्राप्त गर्नेहरूका लागि अधीनस्थ आत्माहरू हुन्, र उहाँको फिर्तीमा ख्रीष्टलाई साथ दिनेछन्। अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतहरूलाई भूत, दुष्ट आत्मा र अशुद्ध आत्माहरू भनिन्छ (हिब्रू 1,14; रेभ। 1,1; 22,6; माउन्ट २5,31; 2. Petr 2,4; मार्क 1,23; माउन्ट 10,1).

शैतान एक पतित परी हो, आत्मा संसारमा दुष्ट शक्तिहरु को नेता। उहाँलाई धर्मशास्त्रमा विभिन्न तरिकामा सम्बोधन गरिएको छ: शैतान, शत्रु, दुष्ट, हत्यारा, झूटा, चोर, प्रलोभन, हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, ड्र्यागन, यस संसारको देवता, आदि। उहाँ परमेश्वरको विरुद्ध निरन्तर विद्रोहमा हुनुहुन्छ। उसले आफ्नो प्रभावबाट मानिसहरूमा कलह, भ्रम र अनाज्ञाकारिता रोप्छ। ख्रीष्टमा छ...

र पढ्नुहोस् □

नयाँ करार के हो?

०२025 wkg bs नयाँ बन्ड

यसको आधारभूत रूपमा, एक करारले परमेश्वर र मानवता बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई त्यसरी नै नियन्त्रण गर्दछ जसरी सामान्य करार वा सम्झौताले दुई वा बढी व्यक्तिहरू बीचको सम्बन्धलाई नियन्त्रण गर्दछ। नयाँ करार प्रभावकारी छ किनभने वसीयतकर्ता येशू मर्नुभयो। यो बुझ्नु विश्वासीहरूका लागि अत्यावश्यक छ किनभने हामीले प्राप्त गरेको मेलमिलाप "क्रूसमा उहाँको रगत", नयाँ करारको रगत, हाम्रा प्रभु येशूको रगतद्वारा मात्र सम्भव छ (कल. 1,20).

यो कसको विचार हो?

यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि नयाँ करार परमेश्वरको विचार हो र यो मानिसले बनाएको अवधारणा होइन। प्रभु भोजको स्थापना गर्दा ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई घोषणा गर्नुभयो: "यो नयाँ करारको मेरो रगत हो"...

र पढ्नुहोस् □

के उपासना छ?

०२026 wkg बीएस पूजा

आराधना भनेको परमेश्वरको महिमाको लागि ईश्वरीय रूपमा सिर्जना गरिएको प्रतिक्रिया हो। यो ईश्वरीय प्रेम द्वारा प्रेरित छ र उहाँको सृष्टि प्रति ईश्वरीय आत्म-प्रकाशबाट उत्पन्न हुन्छ। आराधनामा विश्वासीले पवित्र आत्माद्वारा मध्यस्थतामा येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वर पितासँग सञ्चारमा प्रवेश गर्दछ। उपासनाको अर्थ हामीले नम्रतापूर्वक र आनन्दित भई सबै कुरामा परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनु हो। यो मनोवृत्ति र कार्यहरूमा व्यक्त गरिएको छ जस्तै: प्रार्थना, प्रशंसा, उत्सव, उदारता, सक्रिय दया, पश्चात्ताप (जोह 4,23; १ जोह 4,19; फिल 2,5-११; 11 pt 2,9-१०; Eph 5,18-२०; कर्नल 3,16-17; रोम 5,8-11; 12,1; हिब्रू १2,28; 13,15-16)।

परमेश्वर सम्मान र प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ

अङ्ग्रेजी शब्द "पूजा" ले कसैलाई मान र सम्मानको श्रेय दिनुलाई जनाउँछ। यो…

र पढ्नुहोस् □

ठूलो मिसन अर्डर के हो?

००027 wkg bs मिशन अर्डर

सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मुक्तिको सुसमाचार हो। यो सन्देश हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूको लागि मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, र त्यसपछि उहाँका चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। सुसमाचार भनेको सुसमाचार हो कि हामी येशू ख्रीष्टको उद्धार कार्य मार्फत परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौं (1. कोर १5,1-५; कार्यहरू 5,31; लुका २4,46-48; जोन 3,16; माउन्ट २8,19-२०; Mk 1,14-५; कार्यहरू 8,12; 28,30-31)।

येशूको पुनरुत्थान पछि आफ्ना अनुयायीहरूलाई भनेका शब्दहरू

"महान आयोग" वाक्यांशले सामान्यतया मत्ती २ मा येशूका शब्दहरूलाई जनाउँछ8,18-20: "अनि येशू आउनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 'स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिइएको छ। त्यसैले गएर सबैलाई चेला बनाओ...

र पढ्नुहोस् □