ख्रीष्ट तपाईं मा बस्नुहुन्छ!

तपाईंमा 517१ क्रिष्टयेशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान जीवनको पुनर्स्थापना हो। येशूको पुनर्स्थापित जीवनले तपाईंको दैनिक जीवनलाई कसरी असर गर्छ? कलस्सीहरूलाई आफ्नो पत्रमा, पावलले एउटा रहस्य प्रकट गर्दछ जसले तपाईंलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ: "संसारको सुरुदेखि नै तपाईंबाट लुकेका कुराहरू, सम्पूर्ण मानवजातिबाट लुकेका कुराहरू तपाईंले सिक्नुभएको छ: एउटा रहस्य जुन अहिले प्रकट भएको छ। सबै ईसाईहरूलाई। यो एउटा बुझ्न नसकिने चमत्कारको बारेमा हो जुन परमेश्वरले पृथ्वीका सबै मानिसहरूको लागि भण्डारण गर्नुभएको छ। तिमी जो भगवानको हो, यो रहस्य बुझ्न सक्छौ। यसमा लेखिएको छ: ख्रीष्ट तपाईमा बस्नु हुन्छ! र यसैले परमेश्वरले तपाईंलाई उहाँको महिमामा भाग दिनुहुनेछ भनी तपाईंसँग दृढ आशा छ" (कलस्सी 1,26-27 सबैका लागि आशा)।

रोल मोडेल

यस पृथ्वीमा हुँदा येशूले आफ्नो बुबासँगको आफ्नो सम्बन्ध कस्तो अनुभव गर्नुभयो? "किनकि उहाँबाट र उहाँद्वारा र उहाँलाई नै सबै कुराहरू छन्" (रोमी 11,36)! यो ठ्याक्कै भगवानको रूपमा पुत्र र उहाँको पिताको रूपमा परमेश्वरको सम्बन्ध हो। बुबाबाट, बुबाद्वारा, बुबालाई! "यसैकारण ख्रीष्टले संसारमा आउँदा परमेश्वरलाई भन्नुभयो: तपाईंले बलिदान वा अन्य उपहारहरू चाहनुभएन। तर तपाईंले मलाई शरीर दिनुभयो। उनी पीडित हुनुपर्छ। तिमीलाई होमबलि र पापबलि मन पर्दैन। त्यसैले मैले भने: हे भगवान, म तपाईंको इच्छा पूरा गर्न आएको छु। यो मेरो बारेमा पवित्र धर्मशास्त्रमा भनिएको छ।" (हिब्रू 10,5-7 सबैको लागि आशा)। पुरानो नियममा उहाँको बारेमा लेखिएका सबै कुराहरू उहाँमा एक व्यक्तिको रूपमा पूरा होस् भनेर येशूले आफ्नो जीवन बिना शर्त परमेश्वरलाई दिनुभयो। जिउँदो बलिदानको रूपमा येशूलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्न केले मदत गर्नुभयो? के उसले यो आफ्नै इच्छाले गर्न सक्छ? येशूले भन्नुभयो: “म पितामा छु र पिता ममा छु भनी के तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ? म तिमीहरूलाई बोल्ने वचनहरू म आफ्नो तर्फबाट बोल्दिनँ, तर ममा रहनुहुने पिताले आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्छ।" (यूहन्ना १4,10)। पिता र उहाँमा बुबाको एकताले येशूलाई आफ्नो जीवन जीवित बलिदानको रूपमा अर्पण गर्न सक्षम बनायो।

आदर्श विचार

जुन दिन तपाईंले येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो, येशूले तपाईंमा आकार लिनुभयो। तपाईं र यस पृथ्वीका सबै मानिसहरूले येशूद्वारा अनन्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। येशू किन सबैका लागि मर्नुभयो? "येशू सबैका लागि मर्नुभयो, ताकि बाँच्नेहरू अब आफ्नो लागि होइन, तर उहाँको लागि जो तिनीहरूका लागि मर्नुभयो र जीवित हुनुभयो।" (2. कोरिन्थीहरू 5,15).

जबसम्म येशू तपाईंमा पवित्र आत्माको मार्फत बस्नुहुन्छ, तपाईंसँग केवल एउटा बोलावट छ, एउटा उद्देश्य र एक लक्ष्य: तपाईंको जीवन र तपाईंको सम्पूर्ण व्यक्तित्व येशूमा कुनै बाधाबिना र बिना शर्त उपलब्ध गराउन। येशूले आफ्नो उत्तराधिकार शुरू गर्नुभयो।

तपाईंले किन आफूलाई पूर्ण रूपमा येशूद्वारा समाहित हुन दिनुपर्छ? "भाइहरू र दिदीबहिनीहरू, अब म तपाईंलाई परमेश्वरको कृपाद्वारा बिन्ती गर्दछु, कि तपाईंले आफ्नो शरीरलाई जीवित बलिदान, पवित्र र परमेश्वरलाई स्वीकार्य बलिदान दिनुहोस्। यो तिम्रो उचित आराधना हो।" (रोमी १ कोरिन्थी १:१२)2,1).

आफूलाई पूर्णतया परमेश्वरमा समर्पण गर्नु भनेको परमेश्वरको कृपाप्रतिको तपाईंको प्रतिक्रिया हो। यस्तो बलिदान भनेको सम्पूर्ण जीवनशैली परिवर्तन हो। “आफूलाई यस संसारको अनुरूप नहोओ, तर आफ्नो मनलाई नवीकरण गरेर आफूलाई परिवर्तन गर, ताकि परमेश्वरको इच्छा के हो, जुन असल र स्वीकार्य र सिद्ध छ भनी जाँच्न सक।” रोमी १2,2)। जेम्सले आफ्नो पत्रमा यसो भने: "जसरी आत्मा बिना शरीर मरेको छ, त्यसरी नै काम बिनाको विश्वास पनि मरेको छ" (याकूब 2,26)। यहाँ आत्मा भनेको सास जस्तै हो। सास फेर्ने शरीर मरेको हुन्छ, जिउँदो शरीरले सास लिन्छ र जीवित विश्वासले सास फेर्छ। राम्रा कामहरू के हुन्? येशुले भन्नुभयो, “परमेश्‍वरको काम यही हो, कि उहाँले पठाउनुभएकोमा तिमीहरूले विश्‍वास गर” (यूहन्ना ४:१५) 6,29)। असल कामहरू कामहरू हुन् जुन ख्रीष्टमा विश्वासबाट उत्पन्न हुन्छ जुन तपाईं भित्र बास गर्नुहुन्छ र तपाईंको जीवनद्वारा व्यक्त गरिन्छ। पावलले भने, "म जिउँछु, म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ" (गलाती 2,20)। जसरी येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा पिता परमेश्वरसँग एकतामा रहनुभयो, त्यसरी नै तपाईंले येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँच्नु पर्छ!

समस्या

मेरो लागि आदर्श मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा सही हुँदैन। मेरा सबै कामहरू येशूमा विश्वासको आधारमा हुनुहुन्न जो ममा हुनुहुन्छ। हामी कारण र सृष्टिको कथामा कारण पाउँछौं।

परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई तिनीहरूमा रमाउन र तिनीहरूमा र तिनीहरूद्वारा उहाँको प्रेम व्यक्त गर्न सृष्टि गर्नुभयो। आफ्नो प्रेममा, उहाँले आदम र हव्वालाई अदनको बगैंचामा राख्नुभयो र तिनीहरूलाई बगैंचा र त्यसमा भएका सबै कुराहरूमाथि शासन गर्नुभयो। तिनीहरू प्रमोदवनमा परमेश्वरसँग घनिष्ठ र व्यक्तिगत सम्बन्धमा बसे। तिनीहरूले "राम्रो र नराम्रो" को बारेमा केही पनि थाहा थिएन किनभने तिनीहरूले पहिले परमेश्वरमा विश्वास गरे र भरोसा गरे। तब आदम र हव्वाले आफ्नो जीवनमा जीवनको पूर्ति खोज्न सर्पको झूटलाई विश्वास गरे। तिनीहरूको पतनको कारण, तिनीहरू स्वर्गबाट ​​बाहिर निकालिए। उनीहरुलाई "जीवनको रूख" (त्यो येशू हो) मा पहुँच अस्वीकार गरियो। तिनीहरू शारीरिक रूपमा बाँचे तापनि तिनीहरू आत्मिक रूपमा मरेका थिए।उनीहरूले परमेश्वरको एकतालाई त्यागेका थिए र सही र गलत के हो भनेर आफैले निर्णय गर्नुपरेको थियो।

परमेश्वरले आशीर्वाद र श्रापहरू पुस्तादेखि पुस्तासम्म वंशानुगत हुनुपर्ने आदेश दिनुभयो। पावलले यो वंशानुगत पापलाई मान्यता दिए र रोमीहरूलाई पत्रमा लेखे: "यसैकारण, जसरी एक जना मानिस (आदम) मार्फत संसारमा पाप आयो, र पापद्वारा मृत्यु, त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनभने सबैले पाप गरे" (रोमी 5,12).

मैले आफैंलाई अनुभव गर्ने र मेरा आफ्नै आमाबाबुबाट आफ्नै जीवन बिताउने इच्छा विरासतमा पाएँ। परमेश्वरसंगको जीवनमा हामी प्रेम, सुरक्षा, मान्यता र स्वीकृति पाउँछौं। येशूसँगको व्यक्तिगत र घनिष्ट सम्बन्ध र पवित्र आत्माको अभाव बिना, एक अभाव उत्पन्न हुन्छ र निर्भरतामा डोर्‍याउँछ।

मैले मेरो भित्री शून्यतालाई विभिन्न लतहरूले भरिदिएँ। मेरो इसाई जीवनमा लामो समयसम्म, म विश्वास गर्दछु कि पवित्र आत्मा एक शक्ति हुनुहुन्छ। मैले यो शक्ति प्रयोग गरें र मेरो लतलाई हटाउन वा ईश्वरीय जीवन बिताउन कोसिस गरेँ। मेरो ध्यान सँधै केन्द्रित हुन्थ्यो। म मेरो व्यसनाहरू र आफैंलाई काबू गर्न चाहन्छु। राम्रो मनसायको साथ यो लड फाईदा थियो।

ख्रीष्टको प्रेमलाई चिन्नुहोस्

परमेश्वरको आत्माले भरिनुको अर्थ के हो? एफिसीहरूमा मैले यसको अर्थ सिकें। "बुबाले तिमीहरूलाई उहाँको महिमाको धन अनुसार शक्ति दिऊन्, उहाँको आत्माद्वारा भित्री मानिसमा बलियो बन्न, ताकि ख्रीष्ट विश्वासद्वारा तिमीहरूको हृदयमा वास गरून्। अनि तिमी प्रेममा जरा गाडिएको छौ, कि तिमीले सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाई र गहिराई के हो भनेर बुझ्न सक्छौ, ख्रीष्टको प्रेमलाई पनि जान्नुहोस् जसले सबै ज्ञानलाई पार गर्छ, ताकि तिमीले भरिपूर्ण हुन सक। परमेश्वरको सम्पूर्ण पूर्णता प्राप्त भयो" (एफिसी 3,17-19)।

मेरो प्रश्न हो: मलाई के गर्न पवित्र आत्मा चाहिन्छ? ख्रीष्टको प्रेम बुझ्नको लागि! ख्रीष्टको प्रेमको ज्ञानको यस्तो नतिजा के हुन्छ जुन सबै ज्ञानलाई भन्दा पर जान्छ? ख्रीष्टको अतुलनीय प्रेमलाई जानेर म, जो मभित्र बसिरहेको छु, येशू मार्फत परमेश्वरको पूर्णता पाउँदछु!

येशूको जीवन

येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हरेक क्रिस्चियनको लागि, हरेक मानिसको लागि पनि व्यापक महत्त्वको छ। त्यसपछि के भयो त्यसले आज मेरो जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। "यदि हामी अझै शत्रु हुँदा उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा हामी परमेश्वरसँग मेलमिलापमा परेका थियौं भने, हामीसँग मेलमिलाप भएको बेला उहाँको जीवनद्वारा हामी कत्ति धेरै बच्नेछौं" (रोमीहरू) 5,10)। पहिलो तथ्य यो हो: येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा म परमेश्वर पितासँग मेलमिलाप भएको छु। दोस्रो, जुन मैले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको थिएँ, यो हो: उसले मलाई आफ्नो जीवनद्वारा छुटकारा दिनुहुन्छ।

येशूले भन्नुभयो, "तर म तिनीहरूलाई जीवन, पूर्ण जीवन दिन आएको हुँ" (यूहन्ना 10,10 नयाँ जेनेभा अनुवादबाट)। मानव जीवनलाई के चाहिन्छ? मृतकलाई मात्र जीवन चाहिन्छ। "तिमीहरू पनि आफ्ना अपराधहरू र आफ्ना पापहरूमा मरेका थियौ" (एफिसी 2,1)। परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट, समस्या हामी पापी हौं र क्षमा चाहिन्छ भन्ने मात्र होइन। हाम्रो समस्या धेरै ठूलो छ, हामी मरेका छौं र येशू ख्रीष्टको जीवन चाहिन्छ।

स्वर्गमा जीवन

के तपाई डराउनुहुन्छ कि तपाई जस्तो हुनुहुन्थ्यो जस्तो हुनुहुन्न किनभने तपाईले आफ्नो जीवन पूर्ण र बिना शर्त येशूलाई दिनुभयो? येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, उहाँले दुःख भोग्नु र मर्नु अघि, उहाँले तिनीहरूलाई टुहुरा छोड्नुहुने छैन: "थोरै बेरमा संसारले मलाई देख्नेछैन। तर तिमीले मलाई देख्यौ, किनकि म जिउँछु, र तिमी पनि बाँच्नेछौ। त्यस दिन तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि म मेरा पितामा छु, र तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु” (यूहन्ना १4,20).

जसरी येशू तपाईंमा बस्नुहुन्छ र तपाईं मार्फत काम गर्नुहुन्छ, तपाईं पनि येशूमा बस्नुहुन्छ र त्यसै गरी काम गर्नुहुन्छ! तिनीहरू परमेश्‍वरको संगत र सङ्गतिमा बस्छन्, जसरी पावलले बुझेका छन्: "किनकि उहाँमा हामी बाँच्छौं, चल्छौं र हाम्रो अस्तित्व छ" (प्रेरित १.7,28)। आफ्नो अहंकारमा आत्मबोध झूट हो।

आफ्नो मृत्युको केही समय अघि, येशूले स्वर्गीय अवस्थाको पूर्तिको घोषणा गर्नुभयो: "जसरी तपाईं, पिता, ममा हुनुहुन्छ र म तपाईंमा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तिनीहरू पनि हामीमा हुनेछन्, ताकि तपाईंले मलाई पठाउनुभयो भनी संसारले विश्वास गरोस्" (यूहन्ना १।7,21)। परमेश्वर पिता, येशु र पवित्र आत्मा मार्फत एक हुनु नै साँचो जीवन हो। येशू बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ!

मैले यो महसुस गरिसकेपछि, म मेरो सबै समस्याहरू, लतहरू र आफ्ना सबै कमजोरीहरू येशू समक्ष ल्याउँदैछु र भन्छु: «म यो गर्न सक्दिन, म यी सब आफ्नै जीवनबाट बाहिर निकाल्न असमर्थ छु। तपाईं संग मिलन मा येशू र तपाईं मार्फत म मेरो लत हटाउन सक्षम छु। म तपाईंलाई उनीहरूको ठाउँ लिन चाहन्छु र म तपाईंलाई मेरो जीवनमा स्वतन्त्रताको वंशानुगत resolveण समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु।

कलस्सीहरूको मुख्य पद, "तपाईंमा ख्रीष्ट, महिमाको आशा" (कलस्सीहरू 1,27) तपाईंको बारेमा निम्न भन्छन्: यदि तपाईं, प्रिय पाठक, भगवानमा परिवर्तन गर्नुभयो भने, भगवानले तपाईंमा नयाँ जन्म सृजना गर्नुभएको छ। तिनीहरूले नयाँ जीवन, येशू ख्रीष्टको जीवन पाए। उनको ढुङ्गाको मुटु उनको जीवित हृदयले बदलियो (इजकिएल 11,19)। येशु तपाईमा आत्माद्वारा वास गर्नुहुन्छ, र तपाई जिउनुहुन्छ, बुन्नु हुन्छ र येशु ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ। परमेश्‍वरसँगको एकता पूर्ण जीवन हो जुन अनन्तकालसम्म रहनेछ!

उहाँ तपाईंमा रहनुहुन्छ र तपाईं आफैले उहाँमा पूरा हुन दिनुहुन्छ भन्ने तथ्यको लागि बारम्बार परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईंको कृतज्ञताका लागि धन्यवाद, यो महत्त्वपूर्ण तथ्यले तपाईंलाई आकार दिँदैछ!

पाब्लो Nauer द्वारा