येशू एक्लै हुनुहुन्न

Jesus येशू एक्लो हुनुहुन्नथ्यो

यरूशलेम बाहिर एक कपटी पहाडमा क्रूसमा समस्या भोग्ने मानिस मारिए। उहाँ एक्लो हुनुहुन्नथ्यो। त्यो वसन्तको दिनमा यरूशलेममा उहाँ एक्लै समस्यामा पर्नुहुने थिएन।

"म ख्रीष्टसँग क्रूसमा टाँगिएको थिएँ," प्रेरित पावलले लेखे (गलाती 2,20), तर पावल मात्र एक थिएनन्। "तिमीहरू ख्रीष्टसँग मर्नुभयो" उनले अन्य इसाईहरूलाई भने (कलस्सीहरू 2,20)। "हामी उहाँसँगै गाडिएका छौं" उनले रोमीहरूलाई लेखे (रोमी 6,4)। यहाँ के भइरहेको छ? यी सबै मानिसहरू वास्तवमा यरूशलेमको त्यो पहाडमा थिएनन्। पावल यहाँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? सबै क्रिस्चियनहरू, चाहे तिनीहरूले यो जान्‍ने वा नहोस्, ख्रीष्‍टको क्रुसमा एउटा अंश छ।

के तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब तपाईंले येशूलाई क्रूसमा टाँग्नु भयो? यदि तपाईं एक ईसाई हुनुहुन्छ भने, उत्तर हो हो, तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग थियौं यद्यपि हामीलाई यो समयमा थाहा थिएन। त्यो मूर्खता जस्तो लाग्न सक्छ। यसको वास्तविक अर्थ के हो? आधुनिक भाषामा हामी भन्दछौं कि हामी येशूसँग चिन्यौं। हामी उसलाई हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार्छौं। हामी हाम्रो पापको भुक्तानीको रूपमा उसको मृत्युलाई स्वीकार गर्दछौं।

तर त्यो सबै होइन। हामी पनि उहाँको पुनरुत्थानमा स्वीकार गर्छौं - र भाग लिन्छौं! "परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँगै उठाउनुभयो" (एफिसी 2,6)। पुनरुत्थानको बिहान हामी त्यहाँ थियौं। "परमेश्वरले तिमीहरूलाई उहाँसँग जीवित पार्नुभयो" (कलस्सीहरू 2,13)। "तिमीहरू ख्रीष्टसँग बौरी उठेका छौ" (कलस्सी 3,1).

यदि हामीले क्रूसमा टाँगिएको प्रभुको साथ पहिचान गर्न राजी भयौ भने ख्रीष्टको कथा हाम्रो कथा हो। हाम्रो जीवन उसको जीवनसँग जोडिएको छ, पुनरुत्थानको महिमा मात्र होइन तर उसको क्रूसमा भोग्ने पीडा र पीडा पनि। के तपाईं यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? के हामी ख्रीष्टको साथमा मर्छौं? यदि हामीले यो पुष्टि गर्छौं भने हामी उहाँसँगै महिमामा पनि हुन सक्छौं।

येशूले मर्नुभयो र फेरि उठ्नु भन्दा धेरै गर्नुभयो। उनले धार्मिकताको जीवन बिताए र हामी पनि यस जीवनमा बाँडिरहेका छौं। हामी अवश्य पनि सिद्ध छैनौं - बिस्तारै सिद्ध पनि छैन - तर हामीलाई ख्रीष्टको नयाँ, फ्लोफ्लो जीवनमा भाग लिन बोलाइएको छ। पावलले यी सबै कुराको सार बताउँछ: “त्यसैले हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युमा गाडिन्छौं, ताकि बुबाको महिमाले मृत्युबाट बिउँताइएका ख्रीष्टजस्तै हामी पनि नयाँ जीवनमा हिंड्न सक्छौं।” उहाँसँगै गाडिएको, उहाँसँगै हुर्केको, उहाँसँगै बस्नुभयो।

नयाँ पहिचान

यो नयाँ जीवन अब कस्तो हुनुपर्छ? «त्यसोभए तपाइँ पनि, विश्वास गर्नुहोस् कि तपाइँ पापले मर्नुभयो र भगवान ख्रीष्ट येशूमा बस्नुहुन्छ। तेसैले अब पापलाई तपाइँको नश्वर शरीर मा शासन गर्न नदिनुहोस्, र यसको इच्छाहरु लाई पालन नगर्नुहोस्। न त आफ्ना सदस्यहरुलाई अन्यायको हतियारको रुपमा पापको लागी आत्मसमर्पण गर, तर तिमीहरु आफैंलाई भगवान समर्पण गर, जो मरेका र अहिले जीवित थिए, र आफ्ना सदस्यहरुलाई धार्मिकताको हतियारको रुपमा भगवान समर्पण गर "(पद ११-१३)।

जब हामी येशू ख्रीष्टसँग चिनिन्छौं, हाम्रो जीवन उहाँको हो। "हामी विश्वस्त छौं कि यदि एकजना सबैको लागि मरे भने, तिनीहरू सबै मरे। र त्यसैकारण उहाँ सबैका लागि मर्नुभयो, ताकि त्यहाँ बस्नेहरू अबदेखि आफ्नो लागि होइन, तर उहाँको लागि जो मर्नुभयो र तिनीहरूको लागि बौरी उठ्नुहुन्छ।2. कोरिन्थीहरू 5,14-15)।

जसरी येशू एक्लो हुनुहुन्न, त्यसकारण हामी एक्लो छैनौं। यदि हामी ख्रीष्टसँग चिन्यौं भने हामी उहाँसँगै गाडिनेछौं, हामी उहाँसँगै नयाँ जीवनमा उठ्नेछौं र उहाँ हामीमा बस्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो परीक्षा र हाम्रो सफलताहरूमा हाम्रो साथ हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो जीवन उहाँकै हो। उसले बोझ काँधमा राख्छ र उसले मान्यता प्राप्त गर्छ र हामी उहाँसँग उसको जीवन बाँड्न पाएको आनन्दको अनुभव गर्छौं।

पावलले यसलाई यी शब्दहरूमा वर्णन गरे: “म ख्रीष्टसँगै क्रूसमा टाँगिएको थिएँ। म जिउँछु, तर अहिले म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ। किनकि म अहिले शरीरमा बाँचिरहेको छु, म परमेश्वरको पुत्रमा विश्वासमा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो लागि आफूलाई त्याग गर्नुभयो" (गलातीहरू 2,20).

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “क्रूस तिमीमा लिएर आऊ, र मेरो पछि लाग। मसँग आफूलाई चिनाउनुहोस्। पुरानो जीवनलाई क्रूसमा टाँस्न र नयाँ जीवनलाई तपाईंको शरीरमा शासन गर्न दिनुहोस्। यो मलाई मार्फत होस्। मलाई तपाईं बस्न दिनुहोस् र म तपाईंलाई अनन्त जीवन दिनेछु।

यदि हामीले हाम्रो पहिचानलाई ख्रीष्टमा राख्यौं भने हामी उहाँसँगै उहाँसँगै कष्ट र आनन्दमा साथ हुनेछौं।

जोसेफ टोचबाट