प्रभु आउँदै

459 the प्रभुको आगमनतपाईको विचारमा विश्व मञ्चमा हुने सब भन्दा ठूलो घटना के हुनेछ? अर्को विश्व युद्ध? एक भयानक रोग को लागी एक उपचार को खोज? विश्व शान्ति, एक पटक र सबैको लागि? हुनसक्छ एक्स्ट्रास्टेरियल बुद्धिमत्तासँगको सम्पर्क? लाखौं इसाईहरूका लागि यस प्रश्नको जवाफ सरल छ: अब सम्म हुने सबभन्दा महान घटना येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो।

बाइबलको केन्द्रीय सन्देश

पुरानो नियमको सम्पूर्ण बाइबलीय इतिहासले मुक्तिदाता र राजाको रूपमा येशू ख्रीष्टको आगमनमा केन्द्रित छ। उत्पत्ति ३ मा वर्णन गरिएझैं, हाम्रा पहिलो आमाबाबुले पापद्वारा परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्ध तोडेका थिए। जे होस्, परमेश्वरले यस आध्यात्मिक उल्लंघनलाई निको पार्न उद्धारकर्ताको आगमनको भविष्यवाणी गर्नुभयो। आदम र हव्वालाई पाप गर्न प्रलोभन दिने सर्पलाई, परमेश्वरले भन्नुभयो: "र म तिमी र स्त्रीको बीचमा र तिम्रा सन्तान र तिनका सन्तानको बीचमा शत्रुता राख्नेछु; उसले तेरो शिर कुच्नेछ, र तैंले उसको कुर्कुच्चो कुच्नेछस्” (उत्प 3,15)। यो पापको शक्तिलाई जित्ने मुक्तिदाताको बाइबलमा भएको सबैभन्दा प्रारम्भिक भविष्यवाणी हो, जुन पाप र मृत्युले मानिसमाथि नियन्त्रण गर्छ। "उसले तिम्रो टाउको कुच्नु पर्छ।" यो कसरी हुनुपर्छ? उद्धारकर्ता येशूको बलिदान मृत्यु मार्फत: "तपाईले उहाँको कुर्कुच्चो टोक्नुहुनेछ"। पहिलो आगमनमा उहाँले यो भविष्यवाणी पूरा गर्नुभयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँलाई "संसारको पाप लैजानुहुने परमेश्वरको थुमा" भनेर चिन्नुभयो (यूहन्ना 1,29)। बाइबलले ख्रीष्टको पहिलो आगमन र अहिले विश्वासीहरूको जीवनमा येशूको प्रवेशमा परमेश्वरको अवतारको केन्द्रीयता प्रकट गर्दछ। येशू फेरि देखिने र ठूलो शक्तिका साथ आउनुहुनेछ भनी निश्चय पनि उनी भन्छिन्। वास्तवमा, येशू विभिन्न तरिकामा तीन तरिकामा आउनुहुन्छ:

येशू आइसक्नुभयो

हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको छुटकारा चाहिन्छ - उहाँको मुक्ति - किनभने हामी सबैले पाप गरेका छौं र संसारमा हामीमाथि मृत्यु ल्याएका छौं। येशूले हाम्रो ठाउँमा मर्नुभएर यो मुक्ति सम्भव बनाउनुभयो। पावलले लेखे, "किनभने सबै पूर्णता उहाँमा वास होस् भनी परमेश्‍वर खुसी हुनुहुन्थ्यो, र उहाँद्वारा उहाँले पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा, क्रूसमा उहाँको रगतद्वारा शान्ति गराउनुभएर सबै कुरा आफूसँग मिलाउनुभयो" (कलस्सीहरू) 1,19-२०)। अदनको बगैंचामा भएको भंगलाई येशूले निको पार्नुभयो। उहाँको बलिदानद्वारा मानव परिवार परमेश्वरसँग मेलमिलाप भएको छ।

पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरूले परमेश्‍वरको राज्यलाई जनाउँछ। नयाँ नियमको सुरुवात येशूले "परमेश्वरको सुसमाचार" प्रचार गर्नु भएको थियो: "समय पूरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य नजिकै छ," उनले भने (मार्क 1,14-१५)। त्यो राज्यका राजा येशू मानिसहरूको बीचमा हिँड्नुभयो र “पापको दोषको लागि सदाको लागि वैध” एउटा बलिदान चढाउनुभयो (हिब्रू 10,12 नयाँ जेनेभा अनुवाद)। हामीले लगभग 2000 वर्ष पहिले येशूको अवतार, जीवन र सेवकाईको महत्त्वलाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन।

येशू अब आउँदै हुनुहुन्छ

ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूका लागि सुसमाचार छ: "तिमीहरू पनि आफ्ना अपराधहरू र पापहरूमा मरेका थियौ, जसमा तपाईं पहिले यस संसारको तरिकामा बाँच्नुहुन्थ्यो... तर परमेश्वर, कृपामा धनी भएर, उहाँको महान प्रेममा। जसलाई उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी जो पापमा मरेका थियौं, ख्रीष्टसँग जीवित पार्नुभयो - अनुग्रहले तिमीहरूलाई बचाइएको छ" (एफिसीहरू 2,1-2; ४५-४६)।

"परमेश्वरले हामीलाई हामीसँगै उठाउनुभयो र ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई स्वर्गमा स्थापना गर्नुभयो, ताकि आउने युगहरूमा उहाँले ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रतिको उहाँको दयाद्वारा उहाँको अनुग्रहको अत्याधिक धन देखाउन सकोस्" (पद ६-७)। यस खण्डले येशू ख्रीष्टका अनुयायीहरूको रूपमा हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई वर्णन गर्दछ!

जब फरिसीहरूले परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनेर सोधे, येशूले जवाफ दिनुभयो: "परमेश्वरको राज्य अवलोकनद्वारा आउँदैन; न त तिनीहरूले भन्नेछन्: हेर, यो यहाँ छ! वा: त्यहाँ छ! किनकि हेर, परमेश्‍वरको राज्य तिमीहरूका माझमा छ” (लूका १7,20-21)। येशू ख्रीष्टले आफ्नो व्यक्तिमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनुभयो। येशू अहिले हामीमा बस्नुहुन्छ (गलाती 2,20)। हामीमा येशू मार्फत, उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रभावलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। उहाँको आगमन र हामीमा जीवनले येशूको दोस्रो आगमनमा पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको अन्तिम प्रकाशको पूर्वचित्रण गर्दछ।

येशू अहिले हामीमा किन बास गर्नुहुन्छ? हामी अवलोकन गर्छौं: "किनकि अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, र त्यो तिमीहरूबाट होइन: यो परमेश्वरको वरदान हो, कामहरूको होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गरोस्। किनकि हामी उहाँका काम हौं, ख्रीष्ट येशूमा असल कामहरूका लागि सृष्टि गरिएको हो, जसलाई हामीले तिनीहरूमा हिंड्नलाई परमेश्वरले पहिले नै तयार पार्नुभएको थियो।" (एफिसीहरू) 2,8-१०)। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आफ्नै प्रयासले होइन, अनुग्रहले बचाउनुभयो। यद्यपि हामीले कामहरूद्वारा मुक्ति कमाउन सक्दैनौं, येशू हामीमा बास गर्नुहुन्छ ताकि हामीले अहिले राम्रो कामहरू गर्न सकौं र यसद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्न सकौं।

येशू फेरि आउनुहुनेछ

येशूको पुनरुत्थान पछि, जब उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई माथि उक्लिरहेको देखे, दुई स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई सोधे, "तिमीहरू त्यहाँ स्वर्गतिर हेर्दै किन उभिरहेका छौ? यो येशू, जसलाई तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा गएको देखेझैं फेरि आउनुहुनेछ।” (प्रेरित 1,1१) हो, येशू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ।

आफ्नो पहिलो आगमनमा, येशूले केही मसीही भविष्यवाणीहरू अपूर्ण छोड्नुभयो। धेरै यहूदीहरूले उहाँलाई अस्वीकार गर्नुको एउटा कारण यही थियो। उनीहरूले मसीहलाई रोमी शासनबाट छुटकारा दिने राष्ट्रिय नायकको रूपमा पर्खिरहेका थिए। तर मसीह सबै मानिसजातिको लागि मर्न पहिले आउनुपर्थ्यो। पछि मात्रै उसले विजयी राजाको रूपमा फर्कने थियो, इजरायललाई मात्र होइन, तर आफ्नो अनन्त राज्यलाई यस संसारका सबै राज्यहरू भन्दा माथि स्थापित गर्दै। "संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँको ख्रीष्टमा आएका छन्, र उहाँले सदासर्वदा शासन गर्नुहुनेछ" (प्रकाश 11,15).

येशूले भन्नुभयो, "जब म तिमीहरूका लागि ठाउँ तयार गर्न जान्छु, म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई आफूकहाँ लैजानेछु, ताकि तिमीहरू म जहाँ छु त्यहीं हुन सक" (यूहन्ना १)4,3)। पछि, प्रेरित पावलले चर्चलाई यस्तो लेखे: “परमप्रभु स्वयम् स्वर्गबाट ​​आज्ञाको आवाज, प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको आवाजसहित तल आउनुहुनेछ” (१ थेस्स 4,16)। येशूको दोस्रो आगमनमा, मरेका धर्मीहरू, अर्थात्, येशूलाई आफ्नो जीवन सुम्पेका विश्वासीहरू अमरत्वमा उठ्नेछन्, र येशू फर्किँदा जीवित रहेका विश्वासीहरू अमरत्वमा परिणत हुनेछन्। सबै बादलमा उहाँलाई भेट्न जानेछन् (पद १६-१७; 1. कोरिन्थी १5,51-54)।

तर कहिले?

शताब्दीयौंको दौडान, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा अनुमानहरूले धेरै विवादहरू खडा गर्यो - र असंख्य निराशा, किनकि पूर्वानुमानकर्ताहरूका विभिन्न परिदृश्यहरू गलत साबित भए। "जब येशू फर्कनुहुनेछ" मा ओभररेम्फसिसले हामीलाई सुसमाचारको केन्द्रिय फोकसबाट अलमल्याउन सक्छ। यो येशूको जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान र हाम्रो स्वर्गमा प्रधान पुजारीको रूपमा अनुग्रह, प्रेम र क्षमा को माध्यम को माध्यम बाट पूरा गरी सबै मानिसका लागि छुटकाराको काम हो। हामी भविष्यसूचक कथाहरूमा यति डुब्न सक्छौं कि हामी संसारमा साक्षीहरूको रूपमा इसाईहरूको उचित भूमिका पूरा गर्न असफल हुन्छौं। बरु, हामीले मायालु, कृपालु र येशू उन्मुख जीवनशैलीको चित्रण गर्नुपर्दछ र मुक्तिको शुभ समाचार प्रचार गर्नुपर्दछ।

हाम्रो फोकस

यो जान्न असम्भव छ कि ख्रीष्ट कहिले आउनुहुनेछ र बाइबलले के भन्छ त्यो तुलनामा अप्रासंगिक छ। हामीले केमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ? येशू फेरि आउनुहुँदा तयार रहनु उत्तम हो, जब त्यो हुनेछ! येशूले भन्नुभयो, "यसैले तिमीहरू पनि आफूलाई तयार राख, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले सोचेको समयमा आउँदैछ।" (मत्ती २4,44 नयाँ जेनेभा अनुवाद)। "तर जो अन्त सम्म स्थिर रहन्छ उसले उद्धार पाउनेछ।" (मत्ती २4,13 नयाँ जेनेभा अनुवाद)। बाइबलको फोकस सधैं येशू ख्रीष्टमा हुन्छ। त्यसकारण, ख्रीष्टका अनुयायीहरूको रूपमा हाम्रो जीवन उहाँको वरिपरि घुम्नुपर्छ। येशू मानिस र परमेश्वरको रूपमा पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँ पवित्र आत्माको वासद्वारा हामी विश्वासीहरूकहाँ आउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट फेरि महिमामा आउनुहुनेछ, "हाम्रो व्यर्थ शरीरलाई परिवर्तन गर्न, उहाँको महिमित शरीर जस्तै हुन" (फिलिप्पीहरू 3,21)। तब "सृष्टिलाई पनि भ्रष्टताको बन्धनबाट मुक्त गरी परमेश्वरका सन्तानहरूको महिमित स्वतन्त्रतामा प्रवेश गरिनेछ" (रोमी 8,21)। हो, म चाँडै आउँछु, हाम्रो मुक्तिदाता भन्नुहुन्छ। ख्रीष्टका चेलाहरूको रूपमा हामी सबैले एउटै आवाजमा जवाफ दिन्छौं: "आमेन, हो, आउनुहोस्, प्रभु येशू!" (प्रकाश २2,20).

नर्मन एल। शोफ द्वारा


PDFप्रभु आउँदै