पत्रिका उत्तराधिकारी 2016-01

 

03 उत्तराधिकार २०१ 2016 ०२           

उत्तराधिकारी पत्रिका जनवरी - मार्च २०१।

बाटो के हो?

 

येशू मात्र तरिका - जोसेफ टाचबाट

येशूको बारेमा के खास छ - शुन डे ग्रीफ द्वारा

विश्वास साझेदारी गर्नुहोस् - माइकल मोरिसन

अरू कसैले यो गर्नेछ - टामी टावाच द्वारा

मेरो शत्रु को हो - रॉबर्ट क्लाइन्सथ द्वारा

आत्माको लागि एन्टिहिस्टामाइन - एल्मर रबर्ग द्वारा