बाइबली पाठ्यक्रम (१२ पाठ)

बाइबल - परमेश्वरको वचन?

०016 wkg bs बाइबल

“धर्मशास्त्र भनेको परमेश्वरको प्रेरित वचन हो, सुसमाचारको विश्वासयोग्य सत्यता गवाही हो, र मानिसजातिलाई परमेश्वरको प्रकाशको सत्यता र सही अनुवाद। यस सन्दर्भमा, पवित्र शास्त्रहरू शिक्षा दिन र जीवनको सबै प्रश्नहरूमा चर्चको लागि त्रुटिपूर्ण र आधारभूत हुन्छन् "(२ तिमोथी:: १ 2-१-3,15; २ पत्रुस १: २०-२१; यूहन्ना १ 17:१:2)।

हिब्रूहरूलाई पत्रको लेखक बाटोको बारेमा भन्छन् ...

र पढ्नुहोस् □

भगवान कसरी छ?

017 wkg bs भगवान पिता

पवित्र शास्त्रको गवाही अनुसार परमेश्वर तीनवटा अनन्त, एकै तर फरक व्यक्तिमा परमात्मा हुनुहुन्छ - पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। उहाँ एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनन्त, अपरिवर्तनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता, ब्रह्माण्डको संरक्षक र मानिसका लागि उद्धारको स्रोत हुनुहुन्छ। जे होस् transcendent, कार्यहरू ...

र पढ्नुहोस् □

येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

०१018 wkg bs छोरो जीसस क्रिस्ट

भगवान, छोरा, ईश्वरको दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन पिताले युगौं अघि सिर्जना गर्नुभएको थियो। उहाँ पिताको वचन र समानता हुनुहुन्छ - उहाँ मार्फत र सबै चीज उहाँ सृष्टि गर्नुभयो। यो पिताबाट येशू ख्रीष्ट, परमेश्वर, शरीरमा प्रकट गर्नुभयो जुन हामीलाई उद्धार प्राप्त गर्न सक्षम तुल्याउँदछ। उहाँ पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त र वर्जिन मरियम को जन्म भएको थियो ...

र पढ्नुहोस् □

येशू ख्रीष्टको सन्देश के हो?

019 wkg bs येशु क्रिष्टको सुसमाचार

येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासको आधारमा परमेश्वरको अनुग्रहबाट छुटकाराको बारेमा सुसमाचार सुसमाचार हो। सन्देश यो हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभयो, उहाँ उसलाई गाडिनुभयो, धर्मशास्त्रको तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, र आफ्ना चेलाहरू समक्ष देखा पर्नुभयो। येशू ख्रीष्टको मुक्तिको कामको माध्यमबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछौं भन्ने शुभ समाचार सुसमाचार हो।

र पढ्नुहोस् □

को वा पवित्र आत्मा भनेको के हो?

०२० wkg bs पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा ईश्वरको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र सधैंभरि बुबाबाट पुत्रमार्फत जानुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नु भएको त्यो शान्तिदाता उहाँ सबै विश्वासीहरूलाई पठाउनु भएको हो। पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ, हामीलाई पिता र पुत्रसँग एक बनाउनुहुन्छ, र पश्चात्ताप र पवित्रता मार्फत हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र निरन्तर नविकरणद्वारा हामीलाई ख्रीष्टको स्वरूपमा प .्क्तिबद्ध गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ ...

र पढ्नुहोस् □

पाप के हो?

021 wkg bs पाप

पाप भनेको कुकर्म हो, परमेश्वरको विरूद्ध विद्रोह गर्ने राज्य। आदम र हव्वामार्फत पाप संसारमा आएको समयदेखि नै मानिस पापको जुवामुनि रहेको छ - यो जुवा जसलाई येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र हटाउन सकिन्छ। मानिसजातिको पापी अवस्थाले आफूलाई र परमेश्वर र उहाँको इच्छाको बारेमा आफ्नै रूचिहरूको प्रवृत्तिमा आफैलाई देखाउँदछ ...

र पढ्नुहोस् □

बप्तिस्मा के हो?

०२२ wkg bs बप्तिस्मा

पानीले बप्‍तिस्मा - विश्वास गर्नेको पश्चात्तापको चिन्ह, उसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र उद्धारकको रूपमा स्वीकार्छ भन्ने संकेत - येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा भाग लिन्छ। "पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा" भनेको पवित्र आत्माको नवीकरण र सफा गर्ने काम हो। भगवानको विश्वव्यापी चर्चले डुबाएर बप्तिस्मा लिन्छ (मत्ती २ 28,19: १;;

र पढ्नुहोस् □

चर्च के हो?

०२023 wkg bs चर्च

चर्च, ख्रीष्टको शरीर, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र जसमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ सबैको समुदाय हो। चर्चको उद्देश्य सुसमाचार प्रचार गर्नु, ख्रीष्टले आज्ञा गरेको सबै कुरा सिकाउनु, बप्तिस्मा दिनु र बगाललाई खुवाउनु हो। यो आदेश पूरा गर्दा, पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित चर्चले बाइबललाई मार्गनिर्देशकको रूपमा लिन्छ र आफैंलाई अभिमुखीकरण गर्दछ ...

र पढ्नुहोस् □

शैतानको को हो?

०२024 wkg bs satan

एन्जिल्स आत्माहरू सृष्टि छन्। तिनीहरू स्वतन्त्र इच्छा संग सुसज्जित छन्। पवित्र दूतहरूले परमेश्वरको सन्देशवाहक र एजेन्टको रूपमा सेवा गर्दछन्, मुक्ति पाउनलाई आत्माहरूको सेवा गरिरहेका हुन्छन् र ख्रीष्टको आगमनमा उहाँसँगै आउनुहुनेछ। अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतहरुलाई भूत, दुष्ट आत्मा र अशुद्ध आत्माहरू भनिन्छ (Heb १.१1,14; Rev १.१; २२..1,1; Mt २.22,6..25,31१; २ जनावर २.2; Mk १.२;; Mt ...

र पढ्नुहोस् □

नयाँ करार के हो?

०२025 wkg bs नयाँ बन्ड

यसको आधारभूत रूप मा, एक करारले परमेश्वर र मानवता बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई समान रूपमा विनियमित गर्दछ जुन सामान्य करार वा सम्झौताले दुई वा बढी व्यक्तिको बीचको सम्बन्धलाई समावेश गर्दछ। नयाँ सम्झौता प्रभावमा छ किनकि येशू परीक्षकको मृत्यु भयो। यो बुझ्दै विश्वासीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि ...

र पढ्नुहोस् □

के उपासना छ?

०२026 wkg बीएस पूजा

आराधना भनेको परमेश्वरको महिमाको लागि ईश्वरीय प्रतिक्रिया हो। यो ईश्वरीय प्रेमबाट उत्प्रेरित हुन्छ र उहाँको सृष्टिमा ईश्वरीय आत्म-प्रकटीकरणबाट उत्पन्न हुन्छ। आराधना गर्दा, पवित्र आत्माद्वारा मध्यस्थता गर्दै येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वर पिता पितासँग संचार गर्न प्रवेश गर्दछ। आराधनाको अर्थ यो पनि हुन्छ कि हामी नम्र र भगवान हर्षित छौं ...

र पढ्नुहोस् □

ठूलो मिसन अर्डर के हो?

००027 wkg bs मिशन अर्डर

येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासको आधारमा परमेश्वरको अनुग्रहबाट छुटकाराको बारेमा सुसमाचार सुसमाचार हो। सन्देश यो हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभयो, उहाँ उसलाई गाडिनुभयो, धर्मशास्त्रको तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो, र आफ्ना चेलाहरू समक्ष देखा पर्नुभयो। येशू ख्रीष्टको मुक्तिको कामको माध्यमबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछौं भन्ने शुभ समाचार सुसमाचार हो।

र पढ्नुहोस् □