स्वर्गदूत संसार

११० एन्जेलिक संसार

स्वर्गदूतहरू आत्मिक प्राणीहरू बनाइएका हुन्। तपाईं स्वतन्त्र इच्छा संग सम्पन्न छ। पवित्र स्वर्गदूतहरूले सन्देशवाहक र एजेन्टको रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्छन्, मुक्ति प्राप्त गर्नेहरूका लागि अधीनस्थ आत्माहरू हुन्, र उहाँको फिर्तीमा ख्रीष्टलाई साथ दिनेछन्। अनाज्ञाकारी स्वर्गदूतहरूलाई भूत, दुष्ट आत्मा र अशुद्ध आत्माहरू भनिन्छ। स्वर्गदूतहरू आत्मिक प्राणीहरू, सन्देशवाहकहरू र परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। (हिब्रू 1,14; epiphany 1,1; 22,6; मत्ती २5,31; 2. पेट्रस 2,4; मार्कस 1,23; म्याथ्यू 10,1)

सुसमाचारले स्वर्गदूतहरूको बारेमा के सिकाउँदछ

सुसमाचारका पुस्तकहरू स्वर्गदूतहरूको बारेमा हाम्रो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि होईन। तिनीहरू हामीलाई केवल दोस्रो जानकारी दिन्छन् जब स्वर्गदूतहरू स्टेजमा प्रवेश गर्छन्।

सुसमाचारको कथामा, स्वर्गदूतहरूले येशूको अगाडि मञ्च लिन्छन्। गब्रिएल जकरियाकहाँ देखा पर्यो कि उनको एउटा छोरा हुनेछ भनेर घोषणा गर्न - जोन द ब्याप्टिस्ट (लूका 1,1१-१९)। गब्रिएलले मरियमलाई उनको एउटा छोरो हुनेछ भनी पनि बताए (पद २६-३८)। एक स्वर्गदूतले योसेफलाई सपनामा यसबारे बताए (मत्ती 1,20-24)।

एक स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई येशूको जन्म घोषणा गरे र स्वर्गीय मेजबानले परमेश्वरको प्रशंसा गरे (लूका 2,9-१५)। जोसेफलाई इजिप्टमा भाग्न र त्यसपछि सुरक्षित हुँदा फर्कन भन्नको लागि एक स्वर्गदूत यूसुफलाई फेरि सपनामा देखा पर्यो (म्याथ्यू 2,13.19)।

येशूको प्रलोभनमा स्वर्गदूतहरू फेरि उल्लेख गरिएको छ। शैतानले प्रलोभन समाप्त भएपछि स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा र स्वर्गदूतहरूले येशूको सेवा गर्ने बारे बाइबलबाट एउटा अंश उद्धृत गर्‍यो (म्याथ्यू 4,6११)। एक स्वर्गदूतले येशूलाई गेथसमनीको बगैंचामा गम्भीर प्रलोभनको समयमा मद्दत गरे2,43).

येशूको पुनरुत्थानमा स्वर्गदूतहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, जसरी चार सुसमाचारले हामीलाई बताउँछ। एउटा स्वर्गदूतले ढुङ्गा हटाएर येशू पुनरुत्थान हुनुभयो भनी स्त्रीहरूलाई बताए8,2-५)। स्त्रीहरूले चिहान भित्र एक वा दुई जना स्वर्गदूत देखे6,5; लुका २4,4.23; यूहन्ना २०:११)।

ईश्वरीय सन्देशवाहकहरूले पुनरुत्थानको महत्त्वलाई संकेत गरे।

येशूले भन्नुभयो कि उहाँ फर्किंदा स्वर्गदूतहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। स्वर्गदूतहरू उहाँको फर्कने क्रममा उहाँसँग हुनेछन् र मुक्तिको लागि चुनिएकाहरूलाई र विनाशको लागि दुष्टहरूलाई भेला गर्नेछन् (मत्ती 1)3,39-49; 24,31).

येशूले स्वर्गदूतहरूको सेना बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले तिनीहरूको लागि सोध्नुभएन6,5३) उहाँ फर्केर आउँदा तपाईं उहाँसँग हुनुहुनेछ। स्वर्गदूतहरू न्यायमा संलग्न हुनेछन्2,8-९)। यो सम्भवतः त्यो समय हो जब मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूलाई "मानिसको पुत्रमाथि माथि र तल गएको" देख्नेछन् (यूहन्ना 1,51).

स्वर्गदूतहरू एक व्यक्तिको रूपमा वा असामान्य महिमाको साथ देखा पर्न सक्छन् (लूका 2,9; 24,4)। तिनीहरू मर्दैनन् वा विवाह गर्दैनन्, जसको स्पष्ट अर्थ हो कि तिनीहरूसँग कुनै कामुकता छैन र प्रजनन गर्दैनन् (लूका 20,35:36)। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले विश्वास गर्छन् कि असामान्य घटनाहरू स्वर्गदूतहरूद्वारा हुन्छन् (यूहन्ना 5,4; 12,29).

येशूले भन्नुभयो, "ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरू" स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूको हेरचाह गर्छन् (मत्ती 1)8,6१०)। स्वर्गदूतहरू आनन्दित हुन्छन् जब मानिसहरू परमेश्वरमा फर्कन्छन् र स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा मरेका धर्मीहरूलाई ल्याउँछन्5,10; 16,22).

माइकल मोरिसन


PDFस्वर्गदूत संसार