पवित्र आत्मा

१०104 पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा ईश्वरत्वको तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र पिताबाट पुत्रद्वारा सदाको लागि बाहिर जानुहुन्छ। उहाँ येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ जुन परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई पठाउनुभयो। पवित्र आत्माले हामीमा बास गर्नुहुन्छ, हामीलाई पिता र पुत्रसँग जोड्नुहुन्छ, र पश्चात्ताप र पवित्रता मार्फत हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, र निरन्तर नवीकरण मार्फत हामीलाई ख्रीष्टको छविमा अनुरूप बनाउँदछ। पवित्र आत्मा बाइबलमा प्रेरणा र भविष्यवाणीको स्रोत हो र चर्चमा एकता र फेलोशिपको स्रोत हो। उहाँले सुसमाचारको कामको लागि आध्यात्मिक वरदानहरू दिनुहुन्छ र सबै सत्यको लागि क्रिश्चियनको निरन्तर मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। (यूहन्ना १4,16; 15,26; प्रेरितहरूका कार्यहरू 2,4.17-19.38; मत्ती २8,19; जोन १4,17-26; १ पत्रुस 1,2; टाइटस 3,5; 2. पेट्रस 1,21; 1. कोरिन्थी १2,13; 2. कोरिन्थी १3,13; 1. कोरिन्थी १2,1-११; प्रेरित 11:20,28; जोन १6,13)

पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ

पवित्र आत्मा काममा परमेश्वर हुनुहुन्छ - सृष्टि गर्ने, बोल्ने, रूपान्तरण गर्ने, हामीभित्र वास गर्ने, हामीमा काम गर्ने। यद्यपि पवित्र आत्माले यो काम हाम्रो ज्ञानबिना गर्न सक्दछ, अझ बढी जान्न सहयोगी हुन्छ।

पवित्र आत्मामा परमेश्वरका विशेषताहरू छन्, परमेश्वरसँग चिनिन्छन्, र परमेश्वरले मात्र गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जस्तै, आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ - यति पवित्र कि पवित्र आत्मालाई अपमान गर्नु परमेश्वरको पुत्रलाई कुल्चीमिल्ची गर्नु जस्तै गम्भीर पाप हो (हिब्रू 10,29)। पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नु अक्षम्य पापहरू मध्ये एक हो (मत्ती १2,31)। यसले संकेत गर्छ कि आत्मा आन्तरिक रूपमा पवित्र छ, केवल एक सम्पन्न पवित्रताको स्वामित्वमा छैन, जस्तै मन्दिरको मामला थियो।

परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा अनन्त हुनुहुन्छ (हिब्रू 9,14)। परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ (भजन 139,7-१०)। परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ (1. कोरिन्थीहरू 2,10-11; जोन १4,26)। पवित्र आत्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ (अय्यूब ३3,4; भजन १०4,30र चमत्कारहरू सम्भव बनाउँदछ (मत्ती 12,28; रोमी 15:18-19) आफ्नो सेवकाईमा परमेश्वरको काम गर्दै। धेरै बाइबल खण्डहरूमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई समान रूपमा ईश्वरीय रूपमा उल्लेख गरिएको छ। "आत्माका वरदानहरू" को बारेमा एउटा खण्डमा पावलले "एउटै" आत्मा, "एउटै" प्रभु र "एउटै" परमेश्वरलाई जोड्छन् (१ कोरिन्थी2,4-6)। तिनले तीन भागको प्रार्थना सूत्रको साथ एउटा पत्र बन्द गर्छन् (२ कोरिन्थी १3,13)। र पत्रुसले अर्को तीन-भाग सूत्र (1. पेट्रस 1,2)। यी एकताको प्रमाण होइनन्, तर समर्थन गर्छन्।

एकतालाई बप्तिस्माको सूत्रमा अझ बलियो रूपमा व्यक्त गरिएको छ: "[तिनीहरूलाई] पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको [एकवचन] नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्" (मत्ती २8,19)। तीनको एउटै नाम छ, जसले एउटै अस्तित्व, एउटा अस्तित्वलाई जनाउँछ।

जब पवित्र आत्माले केहि गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। जब हननियाले पवित्र आत्मालाई झूट बोले, उसले परमेश्वरलाई झूटो बोल्यो (प्रेरित 5,3-4)। पत्रुसले भनेझैं, हननियाले परमेश्‍वरका प्रतिनिधिलाई मात्र होइन, परमेश्‍वरलाई पनि झूट बोलेका थिए। एक व्यक्तित्व शक्ति संग "झूट" बोल्न सक्दैन।

एक बिन्दुमा पावल भन्छन् कि ईसाईहरूले पवित्र आत्माको मन्दिर प्रयोग गर्छन् (१ कोरिन्थी 6,19), अन्यत्र हामी भगवानको मन्दिर हौं (1. कोरिन्थीहरू 3,16)। मन्दिर दैवी प्राणीको पूजाको लागि हो, कुनै व्यक्तित्व शक्ति होइन। जब पावलले "पवित्र आत्माको मन्दिर" को बारेमा लेख्छन्, उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा भन्नुहुन्छ: पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ।

प्रेरित १ मा पनि3,2 पवित्र आत्मालाई परमेश्वरसँग बराबरी गरिएको छ: "तर जब तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए र उपवास बसिरहेका थिए, पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मैले तिनीहरूलाई बोलाएको कामको लागि मलाई बर्नाबास र शाऊलबाट अलग गर्नुहोस्।" यहाँ पवित्र आत्माले परमेश्वरको रूपमा बोल्नुहुन्छ। त्यसै गरी, उहाँले भन्नुहुन्छ कि इस्राएलीहरूले "उहाँलाई प्रयास गरे र परीक्षा गरे" र "मेरो रिसमा मैले कसम खाएँ कि तिनीहरू मेरो विश्राममा आउने छैनन्" (हिब्रू 3,7-11)।

यद्यपि, पवित्र आत्मा परमेश्वरको लागि वैकल्पिक नाम मात्र होइन। पवित्र आत्मा पिता र पुत्र भन्दा फरक कुरा हो, जस्तै। B. येशूको बप्तिस्मामा देखायो (मत्ती 3,16-17)। तीन फरक छन्, तर एक।

पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ। हामी “परमेश्‍वरका सन्तान” हौं, अर्थात्‌ परमेश्‍वरबाट जन्मेका हौं (यूहन्ना 1,12), जुन "आत्माबाट जन्मिएको" (जोन 3,5-6)। पवित्र आत्मा त्यो माध्यम हो जसद्वारा परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ (एफिसी 2,22; 1. जोहानेस 3,24; 4,13)। पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ (रोमी 8,11; 1. कोरिन्थीहरू 3,16) - र किनभने आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ, हामी भन्न सक्छौं कि परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ।

दिमाग व्यक्तिगत छ

बाइबलले पवित्र आत्मालाई व्यक्तिगत गुणहरू तोकेको छ।

 • आत्मा जीवित छ (रोमी 8,11; 1. कोरिन्थीहरू 3,16)
 • आत्मा बोल्नुहुन्छ (प्रेरित 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1. तिमोथियस 4,1; हिब्रूहरू 3,7 आदि)।
 • आत्माले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत सर्वनाम "I" प्रयोग गर्नुहुन्छ (प्रेरित 10,20; 13,2).
 • आत्मालाई अभियोग, प्रलोभन, पीडा, निन्दा, निन्दा गर्न सकिन्छ (प्रेरित ५, 3. ९; एफिसीहरू 4,30;
  हिब्रूहरू 10,29; मत्ती २2,31).
 • आत्माले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, नियुक्त गर्नुहुन्छ (रोमी 8,14। २६; अधिनियम १3,2; 20,28)।

रोमीहरू 8,27 "आत्माको भावना" को कुरा गर्छ। उहाँ सोच्नुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ - निर्णयले "उहाँलाई खुशी पार्न सक्छ" (प्रेरित १5,28)। दिमागले "जान्छ," दिमागले "असाइन गर्दछ" (1. कोरिन्थीहरू 2,11; 12,11)। यो एक व्यक्तित्व शक्ति होइन।

येशूले पवित्र आत्मालाई बोलाउनुहुन्छ - नयाँ नियमको ग्रीक भाषामा - parakletos - जसको अर्थ सान्त्वनाकर्ता, अधिवक्ता, सहायक हो। "अनि म पितालाई सोध्नेछु, र उहाँले तपाईलाई सधैंभरि तपाईसँग रहन अर्को सान्त्वना दिनुहुनेछ: सत्यको आत्मा..." (यूहन्ना १4,16-17)। येशू जस्तै, पवित्र आत्मा, चेलाहरूलाई पहिलो सान्त्वना दिने, सिकाउनुहुन्छ, गवाही दिनुहुन्छ, आँखा खोल्नु हुन्छ, मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ, र सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १4,26; 15,26; 16,8 र 13-14)। यी व्यक्तिगत भूमिका हुन्।

जोनले मर्दाना रूप parakletos प्रयोग गर्दछ; यो शब्द न्युटर गर्न आवश्यक थिएन। यूहन्ना १ मा6,14 मर्दाना व्यक्तिगत सर्वनाम ("हे") ग्रीकमा वास्तविक न्युटर शब्द "आत्मा" को सम्बन्धमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो न्युटर सर्वनाम ("it") मा स्विच गर्न सजिलो हुने थियो, तर जोनले त्यसो गर्दैनन्। आत्मा पुरुष ("उ") हुन सक्छ। निस्सन्देह, व्याकरण यहाँ अपेक्षाकृत अप्रासंगिक छ; के महत्त्वपूर्ण छ कि पवित्र आत्मामा व्यक्तिगत गुणहरू छन्। उहाँ तटस्थ शक्ति होइन, तर हामी भित्र वास गर्ने बुद्धिमान र ईश्वरीय सहायक हुनुहुन्छ।

पुरानो नियममा आत्मा

बाइबलको "पवित्र आत्मा" शीर्षकको आफ्नै अध्याय वा पुस्तक छैन। हामी यहाँ आत्माको बारेमा थोरै कुरा सिक्छौं, जहाँ बाइबलले यसको कामको बारेमा बताउँदछ। पुरानो नियममा तुलनात्मक रूपमा थोरै फेला पार्न सकिन्छ।

आत्माले जीवनको सृष्टिमा सहयोग गरेको छ र यसको संरक्षणमा सहयोग गर्दछ (1. मोस 1,2; काम ३3,4; 34,14)। परमेश्वरको आत्माले पाल निर्माणको लागि बेजाजेललाई "सबै योग्यता" भरिदिनुभयो (2. मोशा १1,3-5)। उनले मोशालाई पूरा गरे र सत्तरी जना एल्डरहरू (4. मोस 11,25)। उहाँले यहोशूलाई बुद्धिले भरिदिनुभयो र शिमशोन र अन्य नेताहरूलाई लड्ने शक्ति वा क्षमता दिनुभयो (व्यवस्था4,9; न्यायाधीश [स्पेस]]6,34; 14,6).

परमेश्वरको आत्मा शाऊललाई दिइयो र पछि लगियो (1. शमूएल 10,6; 16,14)। आत्माले दाऊदलाई मन्दिरको लागि योजनाहरू दिनुभयो (१ इति8,12)। आत्माले अगमवक्ताहरूलाई बोल्न प्रेरित गर्नुभयो (4. मोशा १4,2; 2. शमूएल १3,2; १ क्र १2,19; १ क्र १5,1; २०.१४; इजकिएल 11,5; जकरिया 7,12; 2. पेट्रस 1,21).

नयाँ नियममा पनि, आत्माले मानिसहरूलाई बोल्ने शक्ति दिनुभयो, जस्तै एलिजाबेथ, जकरिया र शिमियोन (लूका 1,41। 67; 2,25-३२)। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जन्मदेखि नै आत्माले भरिपूर्ण थिए (लूका 1,15)। उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य येशूको आगमनको घोषणा थियो, जसले मानिसहरूलाई पानीले मात्र होइन तर "पवित्र आत्मा र आगोले" बप्तिस्मा दिने थियो (लूका 3,16).

आत्मा र येशू

पवित्र आत्माले सधैं र जताततै येशूको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। उसले येशूको अवधारणालाई प्रभाव पार्यो (म्याथ्यू 1,20), उहाँको बप्तिस्मामा उहाँमाथि ओर्लियो (म्याथ्यू 3,16), येशूलाई मरुभूमिमा लैजानुभयो (लूका 4,1र सुसमाचार प्रचार गर्न अभिषेक गर्नुभयो (लुका 4,18)। “परमेश्‍वरको आत्मा”द्वारा येशूले दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्नुभयो (मत्ती १:१६)2,28)। आत्माद्वारा उहाँले आफूलाई पापबलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो (हिब्रू 9,14र त्यही आत्माद्वारा उहाँ मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभयो (रोमी 8,11).

येशूले सिकाउनुभयो कि सतावटको समयमा आत्माले चेलाहरू मार्फत बोल्नुहुनेछ (मत्ती 10,19-२०)। उहाँले तिनीहरूलाई नयाँ चेलाहरूलाई "पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा" बप्तिस्मा दिन सिकाउनुभयो (मत्ती २8,19)। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उहाँसँग माग्ने सबैलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ (लूका
11,13).

पवित्र आत्माको बारेमा येशूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा यूहन्नाको सुसमाचारमा पाइन्छ। पहिलो, मानिस "पानी र आत्माबाट जन्मेको" हुनुपर्छ (यूहन्ना 3,5)। उसलाई आत्मिक पुनर्जन्म चाहिन्छ, र त्यो आफैबाट आउन सक्दैन: यो परमेश्वरको उपहार हो। आत्मा अदृश्य हुँदा, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ (पद ८)।

येशूले यो पनि सिकाउनुहुन्छ: “जो तिर्खाउँछ, मकहाँ आओ र पिओ! जसले ममाथि विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेझैँ उसको शरीरबाट जीवित पानीका खोलाहरू बग्नेछन्‌" (यूहन्ना ७:३७-३८)। यूहन्नाले तुरुन्तै व्याख्यालाई पछ्याउन अनुमति दिन्छ: "उहाँले आत्माको बारेमा के भन्नुभयो जुन उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ ..." (पद 7)। पवित्र आत्माले भित्री तिर्खा मेटाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध दिनुहुन्छ, जसको लागि हामी सृष्टि भएका छौं। येशूकहाँ आएर, हामीले आत्मा प्राप्त गर्छौं र आत्माले हाम्रो जीवन भर्न सक्छ।

त्यो समय सम्म, जोनले हामीलाई बताउँछन्, आत्मा अझै विश्वव्यापी रूपमा खन्याइएको थिएन: आत्मा "अझै त्यहाँ थिएन; किनकि येशू अझै महिमा भएको थिएन" (पद ३९)। आत्माले येशूको अगाडि व्यक्तिगत पुरुष र महिलाहरू भरिदिनुभएको थियो, तर यो चाँडै नयाँ, अझ शक्तिशाली तरिकामा आउन लागेको थियो - पेन्टेकोस्टमा। आत्मा अब व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, सामूहिक रूपमा खन्याइएको छ। जो कोही पनि जो परमेश्वरबाट "बोलाइएको" छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसलाई ग्रहण गर्दछ (प्रेरित 2,38-39)।

येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि सत्यको आत्मा उहाँका चेलाहरूमा आउनुहुनेछ र त्यो आत्मा तिनीहरूमा बस्नेछ (यूहन्ना १)4,16-18)। यो येशू आफ्ना चेलाहरूकहाँ आउनु बराबर हो (पद 18), किनकि यो येशूको आत्मा र पिताको आत्मा हो - येशू र बुबाद्वारा पठाइएको हो (यूहन्ना 1)5,26)। आत्माले येशूलाई सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ र आफ्नो काम जारी राख्छ।

येशूको वचन अनुसार, आत्माले "चेलाहरूलाई सबै कुरा सिकाउन" र "मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिनीहरूलाई सम्झाउन" (यूहन्ना १) थियो।4,26)। आत्माले तिनीहरूलाई येशूको पुनरुत्थान अघि बुझ्न नसक्ने कुराहरू सिकाउनुभयो (यूहन्ना १6,12-13)।

आत्माले येशूको गवाही दिनुहुन्छ (यूहन्ना १5,26; 16,14)। उसले आफूलाई प्रचार गर्दैन, तर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्ट र पितामा डोर्याउँछ। उहाँ "आफ्नो बारेमा" बोल्नुहुन्छ, तर पिताले चाहनुभए अनुसार मात्र बोल्नुहुन्छ (यूहन्ना १6,13)। र किनभने आत्माले लाखौं मानिसहरूमा बास गर्न सक्छ, यो हाम्रो लागि आशिष् हो कि येशू स्वर्गमा जानुभयो र आत्मालाई हामीकहाँ पठाउनुभयो (यूहन्ना 16:7)।

पवित्र आत्मा सुसमाचार प्रचारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ; उहाँले संसारलाई यसको पाप, यसको दोष, न्यायको आवश्यकता र न्यायको निश्चित आगमनको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ (पद ८-१०)। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई येशूलाई सबै दोषहरू मुक्त गर्ने र धार्मिकताको स्रोतको रूपमा बुझाउँछ।

आत्मा र चर्च

जोन द ब्याप्टिस्टले भविष्यवाणी गरे कि येशूले मानिसहरूलाई "पवित्र आत्माले" बप्तिस्मा दिनुहुनेछ (मार्क 1,8)। यो पेन्टेकोस्टको दिनमा उहाँको पुनरुत्थान पछि भयो, जब आत्माले चेलाहरूलाई चमत्कारिक रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुभयो (प्रेरित २)। यो पनि चमत्कारको भाग थियो कि मानिसहरूले चेलाहरूलाई विदेशी भाषाहरूमा बोलेको सुने (पद 2)। मण्डली बढ्दै र विस्तार हुँदै गएपछि यस्तै चमत्कारहरू भइरहे (प्रेरित 10,44-46; 19,1-6)। एक इतिहासकारको रूपमा, लुकाले असामान्य र अधिक सामान्य घटनाहरू दुवै रिपोर्ट गर्छन्। यी चमत्कारहरू सबै नयाँ विश्वासीहरूलाई भएको कुनै प्रमाण छैन।

पावल भन्छन् कि सबै विश्वासीहरूले पवित्र आत्माद्वारा एउटै शरीरमा बप्तिस्मा लिएका छन् - चर्च (1. कोरिन्थी १2,13)। विश्वास गर्ने सबैलाई पवित्र आत्मा दिइनेछ (रोमी 10,13; गलाटियनहरू 3,14)। सँगैको चमत्कारको साथ वा बिना, सबै विश्वासीहरूले पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा लिन्छन्। यसको विशिष्ट, स्पष्ट प्रमाणको रूपमा एक चमत्कार खोज्नु आवश्यक छैन। बाइबलले प्रत्येक विश्वासीले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि सोध्नु आवश्यक छैन। बरु, यसले प्रत्येक विश्वासीलाई निरन्तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन बोलाउँछ (एफिसीहरू 5,18) - स्वेच्छाले आत्माको नेतृत्वलाई पछ्याउन। यो निरन्तर कर्तव्य हो, एकल घटना होइन।

चमत्कार खोज्नुको सट्टा, हामीले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ र परमेश्वरलाई चमत्कार हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्न दिनुपर्छ। पावलले प्रायः चमत्कारहरू जस्ता शब्दहरूमा परमेश्वरको शक्तिको वर्णन गर्दैनन्, तर भित्री शक्तिलाई व्यक्त गर्ने सर्तहरूमा: आशा, प्रेम, सहनशीलता र धैर्यता, सेवा गर्न इच्छुकता, समझदारी, दुःख सहन सक्ने क्षमता र प्रचारमा साहस (रोमी १5,13; 2. कोरिन्थी १2,9; एफिसीहरू 3,7 & 16-17; कोलोसियनहरू 1,11 र 28-29; 2. तिमोथियस 1,7-8)।

मण्डलीको विकासको पछाडि आत्माको शक्ति थियो भनी प्रेरितहरूले देखाउँछ। आत्माले चेलाहरूलाई येशूको गवाही दिन बल दिनुभयो (प्रेरित 1,8)। उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको प्रचारमा ठूलो प्रेरकता दिनुभयो (प्रेरित 4,8 & 31; 6,10)। उहाँले फिलिपलाई आफ्नो निर्देशन दिनुभयो, र पछि उहाँले उहाँलाई र्‍याप्चर गर्नुभयो (प्रेरित 8,29 र ४६)।

मण्डलीलाई उत्प्रेरित गर्ने र डोऱ्याउन मानिसहरूलाई प्रयोग गर्ने आत्मा नै थियो (प्रेरित 9,31;
20,28)। उहाँले पत्रुस र एन्टिओकको मण्डलीसँग कुरा गर्नुभयो (प्रेरित 10,19; 11,12; 13,2)। उनले अगाबसलाई अनिकालको भविष्यवाणी गर्न र पावललाई श्राप उच्चारण गर्न प्रेरित गरे (प्रेरित 11,28; 13,9-११)। उहाँले पावल र बर्नाबासलाई तिनीहरूको यात्रामा डोर्‍याउनुभयो (प्रेरित १ कोरिन्थी3,4; 16,6-7) र यरूशलेम अपोस्टोलिक काउन्सिललाई आफ्नो निर्णयहरू लिन मद्दत गर्यो (प्रेरित १ कोरिन्थी)5,28)। उनले पावललाई यरूशलेममा पठाए र त्यहाँ के हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे (प्रेरित २०:२२-२३; २ कोरिन्थी)1,1१) मण्डली अस्तित्वमा थियो र बढ्यो किनभने विश्वासीहरूमा आत्माले काम गरिरहेको थियो।

आज आत्मा र विश्वासी

आजका विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वर पवित्र आत्मा भारी नै संलग्न हुनुहुन्छ।

 • उहाँले हामीलाई पश्चात्तापमा डोर्‍याउनु हुन्छ र हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ (यूहन्ना १6,8; 3,5-6)।
 • उहाँ हामीमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ (1. कोरिन्थीहरू 2,10-13; जोन १4,16-17 र 26; रोमीहरू 8,14)। उहाँले हामीलाई धर्मशास्त्र, प्रार्थना र अन्य इसाईहरू मार्फत मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ।
 • उहाँ बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आत्मविश्वास, प्रेम र स्वस्थ दिमागले सामना गर्ने निर्णयहरू मार्फत सोच्न मद्दत गर्दछ (एफिसीहरू 1,17; 2. तिमोथियस 1,7).
 • आत्माले हाम्रो हृदयलाई "खतना" गर्छ, मोहर लगाउँछ र हामीलाई पवित्र बनाउँछ, र परमेश्वरको उद्देश्यको लागि हामीलाई अलग राख्छ (रोमी 2,29; एफिसीहरू 1,14).
 • उहाँले हामीमा प्रेम र धार्मिकताको फल ल्याउनुहुन्छ (रोमी 5,5; एफिसीहरू 5,9; गलाटियनहरू 5,22-23)।
 • उहाँले हामीलाई मण्डलीमा राख्नुहुन्छ र हामी परमेश्वरका सन्तान हौं भनेर जान्न मद्दत गर्नुहुन्छ (1. कोरिन्थी १2,13; रोमीहरू 8,14-16)।

हामीले "परमेश्वरको आत्मामा" परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ, हाम्रो दिमाग र मनसायलाई आत्माले चाहनुहुने कुरामा निर्देशित गर्दै (फिलिप्पीहरू 3,3; 2. कोरिन्थीहरू 3,6; रोमीहरू 7,6; 8,4-५)। हामी उहाँको इच्छा अनुसार गर्न कोसिस गर्छौं (गलाती 6,8)। जब हामी आत्माको नेतृत्वमा हुन्छौं, उहाँले हामीलाई जीवन र शान्ति दिनुहुन्छ (रोमी 8,6)। उहाँले हामीलाई पितामा पहुँच दिनुहुन्छ (एफिसी 2,18)। उहाँ हाम्रा कमजोरीहरूमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई "प्रतिनिधित्व" गर्नुहुन्छ, अर्थात्, उहाँले हाम्रो लागि पितासँग अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ (रोमीहरू 8,26-27)।

उहाँले आध्यात्मिक वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ, जुन चर्चको नेतृत्वको लागि योग्य हुन्छ (एफिसीहरू 4,11विभिन्न कार्यालयहरूमा (रोमी १2,6-8), र असाधारण कार्यहरूका लागि केही प्रतिभाहरू (1. कोरिन्थी १2,4-११)। कसैसँग एकै समयमा सबै उपहारहरू हुँदैनन्, र कुनै पनि उपहार सबैलाई अन्धाधुन्ध रूपमा दिइँदैन (पद २८-३०)। सबै वरदानहरू, चाहे आध्यात्मिक होस् वा "प्राकृतिक", साझा भलाइको लागि प्रयोग गरिनु पर्छ र सम्पूर्ण चर्चको सेवा गर्नुपर्छ (1. कोरिन्थी १2,7; 14,12)। हरेक उपहार महत्त्वपूर्ण छ (1. कोरिन्थी १2,22-26)।

हामीसँग अझै पनि आत्माको "पहिलो फलहरू" मात्र छ, पहिलो प्रतिज्ञा जसले हामीलाई भविष्यमा अझ धेरै प्रतिज्ञा गर्दछ (रोमी 8,23; 2. कोरिन्थीहरू 1,22; 5,5; एफिसीहरू 1,13-14)।

पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा आत्माद्वारा गरिन्छ। त्यसैकारण पावलले हामीलाई आग्रह गर्छन्: "यदि हामी आत्मामा हिँड्छौं भने, हामी पनि आत्मामा हिँडौं... पवित्र आत्मालाई शोक नगर्नुहोस्... आत्मालाई ननिभाउनुहोस्" (गलातीहरू 5,25; एफिसीहरू 4,30; १ थ। 5,19)। त्यसकारण पवित्र आत्माले के भन्नुभएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर सुनौं। जब उहाँ बोल्नुहुन्छ, भगवान बोल्नुहुन्छ।

माइकल मोरिसन


PDFपवित्र आत्मा