ख्रीष्टको दोस्रो आगमन

१२128 दोस्रो क्रिष्ट आउ

उहाँले प्रतिज्ञा गरे अनुसार, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको राज्यमा सबै मानिसहरूलाई न्याय गर्न र शासन गर्न पृथ्वीमा फर्कनुहुनेछ। शक्ति र महिमामा उहाँको दोस्रो आगमन देखिनेछ। यो घटनाले सन्तहरूको पुनरुत्थान र इनाममा प्रवेश गर्दछ। (यूहन्ना १4,3; epiphany 1,7; मत्ती २4,30; 1. थेसलोनिकीहरू 4,15-३; प्रकाश २2,12)

के ख्रीष्ट फर्कनुहुनेछ?

तपाईको विचारमा विश्व मञ्चमा हुने सब भन्दा ठूलो घटना के हुनेछ? अर्को विश्व युद्ध? एक भयानक रोग को लागी एक उपचार को खोज? विश्व शान्ति, एक पटक र सबैको लागि? वा एक्स्ट्रास्टेरियल बुद्धिको साथ सम्पर्क? लाखौं इसाईहरूका लागि यस प्रश्नको उत्तर सरल छ: हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो घटना येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो।

बाइबलको केन्द्रीय सन्देश

सम्पूर्ण बाइबलीय कथाले मुक्तिदाता र राजाको रूपमा येशू ख्रीष्टको आगमनमा केन्द्रित छ। अदनको बगैंचामा, हाम्रा पहिलो आमाबाबुले पापद्वारा परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्ध तोडेका थिए। तर परमेश्‍वरले यस आध्यात्मिक भंगलाई निको पार्ने उद्धारकर्ताको आगमनको भविष्यवाणी गर्नुभयो। आदम र हव्वालाई पाप गर्न प्रलोभन दिने सर्पलाई, परमेश्वरले भन्नुभयो: "र म तिमी र स्त्रीको बीचमा, र तिम्रा सन्तान र तिनका सन्तान बीचको शत्रुता राख्नेछु; उसले तेरो टाउको कुच्नेछ, र तैंले उसको कुर्कुच्चो हान्नेछस्" (1. मोस 3,15).

यो एक मुक्तिदाता को बारे मा बाइबल को प्रारम्भिक भविष्यवाणी हो जसले पाप को शक्ति को चकनाचूर गर्नेछ जुन पाप र मृत्यु मानिस माथी छ ("उनले तिम्रो शिर कुच्नेछ")। जस्तै? उद्धारकर्ताको बलिदान मृत्युको माध्यमबाट ("तपाईले उसको खुट्टामा छुरा हान्नुहुनेछ")। येशूले आफ्नो पहिलो आगमनमा यो हासिल गर्नुभयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँलाई "संसारको पाप लैजानुहुने परमेश्वरको थुमा" भनेर चिन्नुभयो (यूहन्ना 1,29).

बाइबलले परमेश्वरको अवतारको केन्द्रीय महत्त्व प्रकट गर्दछ जब ख्रीष्ट पहिलो पटक आउनुभयो। बाइबलले यो पनि देखाउँदछ कि येशू अब विश्वासीहरूको जीवनमा प्रवेश गरिरहनुभएको छ। र बाइबल पनि निश्चित छ कि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ, दृश्यात्मक र शक्ति संग। वास्तवमा येशू तीन फरक-फरक तरिकामा आउनुहुन्छ:

येशू आइसक्नुभयो

हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरको मुक्ति चाहिन्छ - उहाँको मुक्ति - किनभने आदम र हव्वाले पाप गरे र संसारमा मृत्यु ल्याए। येशूले हाम्रो ठाउँमा मर्नुभएर यो मुक्तिलाई प्रभावकारी गर्नुभयो। पावलले कलस्सीहरूमा लेखे 1,19-20: "किनभने सबै पूर्णता उहाँमा बास होस् भन्ने कुरामा परमेश्‍वर खुसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँद्वारा उहाँले क्रूसमा आफ्नो रगतद्वारा शान्ति स्थापना गरेर पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा सबै कुरा आफैसँग मिलाउनुभयो।" येशूले अदनको बगैंचामा पहिलो चोटि भएको फ्र्याक्चरलाई निको पार्नुभयो। उहाँको बलिदानद्वारा मानिसजातिलाई परमेश्वरसँग मिलाउन सकिन्छ।

पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरूले भविष्यमा परमेश्वरको राज्यलाई औंल्याए। तर नयाँ नियमले येशूले परमेश्वरको सुसमाचार घोषणा गरेर सुरु गर्छ: "समय पूरा भएको छ ... र परमेश्वरको राज्य नजिकै छ," उनले भने (मार्क 1,14-१५)। राज्यका राजा येशु मानिसहरु माझ हिँड्नुभयो! येशूले "पापको लागि बलि चढाउनुभयो" (हिब्रू 10,12)। हामीले लगभग 2000 वर्ष पहिले येशूको अवतार, जीवन र सेवकाईको महत्त्वलाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन।

येशू आउनुभयो। थप - येशू अब आउँदै हुनुहुन्छ

ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूका लागि त्यहाँ शुभ समाचार छ: "तिमीहरू पनि आफ्ना अपराधहरू र पापहरूमा मरेका थियौ, जसमा तिमीहरू पहिले यस संसारको शैली अनुसार जिउने थियौ... तर कृपामा धनी परमेश्वरले आफ्नो महानतामा प्रेम जसलाई उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी पनि जो पापमा मरेका थियौं, ख्रीष्टसँग जीवित बनाउनुभयो - अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ" (एफिसीहरू) 2,1-2; ४५-४६)।

परमेश्वरले अब हामीलाई ख्रीष्टसँग आत्मिक रूपमा उठाउनुभएको छ! उहाँको अनुग्रहले "उहाँले हामीलाई हामीसँग उठाउनुभयो र हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गमा स्थापना गर्नुभयो, ताकि आउने समयमा उहाँले ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रतिको उहाँको दयाद्वारा उहाँको अनुग्रहको प्रशस्त धन देखाउन सकून्" (पद ६-७)। यस खण्डले येशू ख्रीष्टका अनुयायीहरूको रूपमा हाम्रो वर्तमान अवस्थालाई वर्णन गर्दछ!

परमेश्वरले "हामीलाई उहाँको महान् कृपा अनुसार, जीवित आशाको लागि, येशू ख्रीष्टको मृत्युबाट पुनरुत्थानद्वारा, स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको अविनाशी, अपवित्र र नमेटिने उत्तराधिकारमा ल्याउनुभएको छ" (1. पेट्रस 1,3-4)। येशू अहिले हामीमा बस्नुहुन्छ (गलाती 2,20)। हामी आत्मिक रूपमा पुनर्जन्म भएका छौं र परमेश्वरको राज्य देख्न सक्छौं (यूहन्ना 3,3).

परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनेर सोध्दा येशूले जवाफ दिनुभयो, “परमेश्वरको राज्य अवलोकनद्वारा आउँदैन; न त तिनीहरूले भन्नेछन्: हेर, यो यहाँ छ! वा: त्यहाँ छ! किनकि हेर, परमेश्‍वरको राज्य तिमीहरूभित्र छ” (लूका १7,20-21)। येशू फरिसीहरूको बीचमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ इसाईहरूमा बस्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो व्यक्तिमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनुभयो।

येशू अहिले हामीमा बास गर्नुहुने तरिकाले, उहाँले राज्यको परिचय दिनुहुन्छ। येशू हामीमा बस्न आउनुभएको कुराले पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको अन्तिम प्रकाशलाई संकेत गर्दछ जब येशू दोस्रो पटक आउनुभयो।

तर येशू हामीमा किन बास गर्नुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस्: 'किनकि अनुग्रहले तपाईलाई विश्वासद्वारा मुक्ति दिइएको छ, र त्यो तपाई आफैंबाट होइन: यो परमेश्वरको वरदान हो, कामको होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गरोस्। किनकि हामी उहाँका काम हौं, ख्रीष्ट येशूमा असल कामहरूका लागि सृष्टि गरिएको हो, जसलाई हामीले तिनीहरूमा हिंड्नलाई परमेश्वरले पहिले नै तयार पार्नुभएको थियो।" (एफिसीहरू) 2,8-१०)। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आफ्नै प्रयासले होइन, अनुग्रहले बचाउनुभयो। तर हामीले कामहरूद्वारा मुक्ति कमाउन नसके तापनि, हामीले अहिले असल कामहरू गर्न सकौं र यसद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्न सकौं भनेर येशू हामीमा बास गर्नुहुन्छ।

येशू आउनुभयो। येशू आउनुहुन्छ। र - येशू फर्कनुहुनेछ

येशूको पुनरुत्थान पछि जब उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई उठेका देखे, दुई स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूलाई यो प्रश्न सोधे:
“तिमी किन उभिएर आकाशतिर हेर्छौ ? यो येशू, जसलाई तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा गएको देखेझैं फेरि आउनुहुनेछ।” (प्रेरित 1,1१) हो, येशू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ।

जब उहाँ पहिलो पटक आउनुभयो, येशूले केही मेसैनिक भविष्यवाणीहरू पूरा नगरी छोड्नुभयो। यही कारणले यहूदीहरूले उनलाई अस्वीकार गरे। तिनीहरूले मसीहलाई एक राष्ट्रिय नायकको रूपमा देखे जसले तिनीहरूलाई रोमी शासनबाट छुटाउँथे।

तर मसीह सबै मानिसजातिको लागि मर्न पहिले आउनुपर्थ्यो। पछि मात्र ख्रीष्ट विजयी राजाको रूपमा फर्कनुहुनेछ र त्यसपछि इजरायललाई मात्र होइन तर यस संसारका सबै राज्यहरूलाई आफ्नो राज्य बनाउनुहुनेछ। "अनि सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके; र स्वर्गमा ठूला-ठूला आवाजहरू बुलन्द भए, यसो भन्दै, संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँको ख्रीष्टमा आएका छन्, र उहाँले सदासर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ" (प्रकाश 11,15).

"म तिम्रो लागि ठाउँ तयार गर्न जान्छु," येशूले भन्नुभयो। "अनि जब म तिम्रो लागि ठाउँ तयार गर्न जान्छु, म फेरि आउनेछु र तिमीलाई आफैंमा लैजानेछु, ताकि तिमी म जहाँ छु त्यही होस्" (यूहन्ना १)4,23).

जैतून डाँडामा येशूको भविष्यवाणी (मत्ती २4,1-25.46) ले यस युगको अन्त्यको बारेमा चेलाहरूको प्रश्न र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुभयो। पछि, प्रेरित पावलले मण्डलीको बारेमा लेखे कि "कसरी आज्ञा सुनेपछि प्रभु आफै आउनुहुनेछ, जब प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरही स्वर्गबाट ​​ओर्लिनेछ, र ख्रीष्टमा मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन्। पहिले "(2. थेसलोनिकीहरू 4,16)। येशूको दोस्रो आगमनमा, उहाँले मरेका धर्मीहरूलाई अमरतामा जीवित पार्नुहुनेछ र अझै जीवित विश्वासीहरूलाई अमरतामा परिवर्तन गर्नुहुनेछ, र तिनीहरूले उहाँलाई हावामा भेट्नेछन् (vv. 16-17; 1. कोरिन्थी १5,51-54)।

तर कहिले?

शताब्दियौंदेखि, ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा अनुमानले धेरै विवादहरूको कारण बनायो - र असंख्य निराशहरू जब पूर्वानुमानकर्ताहरूको भिन्न परिदृश्य गलत साबित भए। जब येशू फर्कनुहुनेछ भन्ने कुराले हामीलाई सुसमाचारको केन्द्रबिन्दुबाट अलमल्याउन सक्छ - येशू हाम्रो जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, र हाम्रो स्वर्गीय प्रधान पुजारीको रूपमा निरन्तर मोचन कार्य गरेर प्राप्त सबै मानिसका लागि उद्धार कार्य।

हामी भविष्यसूचक अनुमानले यति मोहित हुन सक्छौं कि मायालु, कोमल मसीही जीवनशैली प्रदर्शन गरेर र अरूको सेवा गरेर परमेश्वरको महिमा गरेर संसारको ज्योतिहरूको रूपमा मसीहीहरूको वैध भूमिका पूरा गर्न हामी असफल हुन्छौं।

"यदि अन्तिमका कुराहरु र दोस्रो आगमनको बाइबलीय घोषणाहरुमा कसैको चासो छ भने येशूको भविष्यसूचक कथनहरुका विषयवस्तु र आत्माबाट पतित भविष्यका घटनाहरुलाई ठीक ढ design्गले डिजाईन गर्ने पतन हुन्छ भने, नयाँ इन्टरनेसनल बाइबल कमेन्टरी त्यस बारे भन्छ पृष्ठ 544 मा लूकाको सुसमाचार।

हाम्रो फोकस

यदि ख्रीष्ट फेरि कहिले आउनुहुनेछ भनेर पत्ता लगाउन सम्भव छैन (र बाइबलले वास्तवमा के भन्छ त्यसको तुलनामा महत्त्वपूर्ण छैन), तब हामीले हाम्रो ऊर्जा कहाँ निर्देशित गर्नुपर्छ? हामी येशूको आगमन को लागी तयार भएको मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जब यो हुन्छ!

"त्यसैले तपाईं पनि तयार हुनुहुन्छ!" येशूले भन्नुभयो, "किनभने मानिसको पुत्र एक घण्टामा आउँदैछ जब तपाईले आशा नगर्नु भएको छ" (मत्ती 2)4,44)। "तर जसले अन्तसम्म सहन्छ उसले उद्धार पाउनेछ" (मत्ती 10,22)। हामी उहाँको लागि अहिले हाम्रो जीवनमा आउन र यस क्षणमा हाम्रो जीवनलाई निर्देशित गर्न तयार हुनुपर्छ।

बाइबलको ध्यान

सम्पूर्ण बाइबल येशू ख्रीष्टको आगमनको वरिपरि घुम्छ। इसाईहरूको रूपमा, हाम्रो जीवन उहाँको आगमनको वरिपरि घुम्नुपर्दछ। येशू आउनुभयो। उहाँ अब पवित्र आत्माको बासबाट आउनुहुन्छ। अनि येशू फेरि आउनुहुनेछ। येशू शक्ति र महिमामा आउनुहुनेछ "हाम्रो निराश शरीरलाई उहाँको महिमित शरीर जस्तै बनाउन" (फिलिप्पीहरू 3,21)। तब "सृष्टिलाई पनि भ्रष्टताको बन्धनबाट मुक्त गरी परमेश्वरका सन्तानहरूको महिमित स्वतन्त्रतामा प्रवेश गरिनेछ" (रोमी 8,21).

हो, म आउँदैछु, हाम्रो मुक्तिदाता भन्नुहुन्छ। र ख्रीष्टका विश्वासीहरू र चेलाहरूको रूपमा, हामी सबैले एउटै आवाजमा जवाफ दिन सक्छौं: "आमेन, हो, प्रभु येशू आउनुहोस्" (प्रकाश २2,20)!

नर्मन शोफ


ख्रीष्टको दोस्रो आगमन