औचित्य

119१ औचित्य

औचित्य भनेको येशू ख्रीष्टमा र मार्फत परमेश्वरको अनुग्रहको कार्य हो, जसद्वारा विश्वासी परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिन्छ। यसरी, येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा, मानिसलाई परमेश्वरको क्षमा दिइन्छ, र उसले आफ्नो प्रभु र मुक्तिदातासँग शान्ति पाउँछ। ख्रीष्ट वंशज हुनुहुन्छ र पुरानो करार पुरानो भइसकेको छ। नयाँ करारमा, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध फरक आधारमा आधारित छ, यो फरक सम्झौतामा आधारित छ। (रोमी ३:२१-३१; 4,1-१; 5,1९; गलाटियनहरू 2,16)

विश्वासद्वारा धर्मीकरण

परमेश्वरले अब्राहामलाई मेसोपोटामियाबाट बोलाउनुभयो र उहाँका सन्तानहरूलाई कनान देश दिने वाचा गर्नुभयो। अब्राहाम कनान देशमा पुगेपछि, यस्तो हुन गयो कि प्रभुको वचन अब्रामलाई प्रकाशमा आयो: नडराऊ, अब्राम! म तिम्रो ढाल र तिम्रो ठूलो इनाम हुँ। तर अब्रामले भने, “परमप्रभु मेरा परमेश्‍वर, तपाईंले मलाई के दिनुहुनेछ? म त्यहाँ बिना सन्तान जान्छु, र दमास्कसको मेरो दास एलिसेरले मेरो घरको स्वामित्व लिनेछ ... तपाईंले मलाई कुनै सन्तान दिनुभएन; र, हेर, मेरो सेवकहरू मध्ये एक मेरो उत्तराधिकार हुनेछ। अनि हेर, प्रभुले उसलाई भन्नुभयो, यो तिम्रो उत्तराधिकार हुनेछैन, तर तिम्रो शरीरबाट आउने मानिस तिम्रो उत्तराधिकार हुनेछ। अनि उहाँले उसलाई बाहिर जान भन्नुभयो, र भन्नुभयो, स्वर्गमा हेर्नुहोस र ताराहरू गन्नुहोस। तपाईं तिनीहरूलाई गणना गर्न सक्नुहुन्छ अनि उसलाई भन्यो: तिम्रो सन्तान धेरै हुनेछन्! (1. मोशा १5,1-5)।

त्यो एउटा अभूतपूर्व प्रतिज्ञा थियो। तर अझ अचम्मको कुरा के छ जुन हामी पद in मा पढ्छौं: "अब्रामले प्रभुलाई विश्वास गरे, र उनले यसलाई धार्मिकताको रूपमा गणना गरे।" यो विश्वास द्वारा औचित्य को एक कथन कथन हो। अब्राहामलाई विश्वासको आधारमा धर्मी ठानियो। प्रेरित पावल रोमी ४ र गलाती ३ मा यस विचारलाई अझ विकसित गर्दछन्।

ईसाईहरूले विश्वासको आधारमा अब्राहामका प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्छन् - र मोशालाई दिइएको कानूनले ती प्रतिज्ञाहरूलाई रद्द गर्न सक्दैन। यो सिद्धान्त Galatians मा प्रयोग गरिएको छ 3,17 सिकायो। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण खण्ड हो।

विश्वास, कानून होईन

गलातियनहरूमा पावलले कानुनी पाखण्डको विरुद्धमा तर्क गरे। Galatians मा 3,2 उसले प्रश्न सोध्छ:
"यही कुरा म तपाईंबाट पाउन चाहन्छुः तपाईंले आत्मालाई व्यवस्थाका कामहरूद्वारा वा विश्वासको प्रचारको माध्यमबाट प्राप्त गर्नुभयो?"

पद In मा यसले यस्तै प्रश्न सोधेको छ: "अब जसले तपाईंलाई आत्मा प्रदान गर्दछ र उसले आपसमा यस्तो काम गर्दछ, उसले व्यवस्थाको कामद्वारा गर्दछ कि विश्वासको प्रचार गरेर?"
 

पावलले पद 6-7 मा भन्छन्: "अब्राहामसँग त्यस्तै भयो: उसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो र यो उहाँको लागि धार्मिकताको लागि गनियो। यसकारण जान, कि विश्वास गर्नेहरू अब्राहामका सन्तान हुन्।" पावल उद्धरण 1. मोशा १5. यदि हामीमा विश्वास छ भने, हामी अब्राहामका सन्तान हौं। परमेश्वरले उहाँलाई गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू हामी उत्तराधिकारी हौं।

पद Notice लाई ध्यान दिनुहोस्: "त्यसोभए अब विश्वास भएकाहरूले विश्वास गर्ने अब्राहमले आशिष् पाए।" विश्वासले आशिष्‌हरू ल्याउँछ। तर यदि हामी व्यवस्था पालनमा भरोसा गर्छौं भने हाम्रो न्याय गरिनेछ। किनकि हामी कानूनको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैनौं। तर ख्रीष्टले हामीलाई यसबाट बचाउनुभयो। उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो। पद १ Notice लाई ध्यान दिनुहोस्: "उनले हामीलाई उद्धार गरे कि अब्राहमको आशिष ख्रीष्ट येशूमा अन्यजातिहरूको बीचमा आउन सक्छ र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको आत्मा पाउन सक्छौं।"

त्यसोभए पल १ Gala-१-15 मा पावलले व्यावहारिक उदाहरण चलाएर गलातियाका मसीहीहरूलाई बताउन कि मोशालाई दिइएको व्यवस्थाले अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञालाई खारेज गर्न सक्दैन: “भाइहरू हो, म मानव तरिकामा बोल्न चाहन्छु: मानिस एक व्यक्तिको इच्छा रद्द गर्दैन जब यो पुष्टि हुन्छ र यसमा केहि पनि थप गर्दैन। "अब्राहम र उनका सन्तानहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो।"

त्यो "वंशज" [सन्तान] येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तर केवल अब्राहमलाई दिनुभएका प्रतिज्ञाहरू केवल उत्तराधिकारी हुनेमा येशू मात्र हुनुहुन्न। इसाईहरूले पनि ती प्रतिज्ञाहरू पाउँदछन् भनेर पावलले औँल्याए। यदि हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौं भने, हामी अब्राहामका सन्तान हौं र हामी येशू ख्रीष्टका माध्यमबाट पाएको प्रतिज्ञाहरू पाउँदछौं।

एक पारित कानून

अब हामी पद १ to मा आउँछौं: "तर मेरो भनाइको तात्पर्य: यस करारलाई परमेश्वरले पहिले प्रमाणित गर्नुभयो भनेर चार सय तीस वर्षपछि दिइएको व्यवस्थाले रद्द गरिएन, ताकि त्यो प्रतिज्ञा खारेज हुनेछ।"

सीनै पर्वतको कानूनले अब्राहमको करारलाई खारेज गर्न सक्दैन जुन परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथिको विश्वासमा आधारित थियो। यो कुरा पावलले व्यक्त गर्दछ। इसाईहरूले परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्छन जुन विश्वासमा आधारित हुन्छ, कानूनमा होइन। आज्ञाकारिता राम्रो छ, तर हामी नयाँ, पुरानो, करारको पालना गर्दैनौं। पावलले यहाँ औंल्याए कि मोशाको व्यवस्था - पुरानो करार अस्थायी थियो। यो केवल ख्रीष्ट नआएसम्म थपिएको थियो। हामी यसलाई पद १ in मा देख्छौं: “त्यसोभए व्यवस्था के हो? यो पापको खातिर थपिएको थियो, जबसम्म उनका सन्तानहरू त्यहाँ बाँचेनन् जससँग प्रतिज्ञा गरिएको थियो। "

ख्रीष्ट वंशका हुनुहुन्छ र पुरानो करारको मिति सकिएको छ। नयाँ करारमा, परमेश्वरसंगको हाम्रो सम्बन्ध बिभिन्न आधारमा आधारित छ, यो फरक सम्झौताको आधारमा छ।

आउनुहोस्, हामी पद २ 24-२26 पढौं: “त्यसोभए व्यवस्था भनेको ख्रीष्टप्रतिको हाम्रो शिक्षादाता हो, ताकि हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरियौं। तर विश्वास आएपछि, हामी अब टास्कमास्टरको अधीनमा छैनौं। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तानहरू हौ। ” हामी पुरानो नियम कानून अन्तर्गत छैनन्।
 
अब हामी पद २ to मा जाऔं: "यदि तपाईं ख्रीष्टका हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए प्रतिज्ञाको आधारमा तपाईं अब्राहामका सन्तान र हकवाला हुनुहुन्छ।" मुख्य कुरा के हो भने इसाईहरूले विश्‍वासको आधारमा पवित्र आत्मा पाउँछन्। हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौं वा विश्वासद्वारा परमेश्वर धर्मी ठहरिन्छौं। हामी विश्वासको आधारमा धर्मी ठहरिन्छौं व्यवस्था पालन गरेर होइन, र पक्कै पनि पुरानो करारको आधारमा होइन। यदि हामी येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्छौं भने, हामी परमेश्वरसँग सही सम्बन्धमा छौं।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध विश्वास र वाचामा आधारित छ, जुन अब्राहमसँग थियो। सीनैमा थपिएका कानूनहरूले अब्राहमलाई गरेको वाचा बदल्न सक्दैन, र यी कानूनहरूले विश्वासका साथ अब्राहामका सन्तान भएका सबैलाई गर्ने वाचा बदल्न सक्दैनन्। कानूनको यो प्याकेज ख्रीष्टको मृत्यु हुँदा अप्रचलित भयो र हामी अब नयाँ करारमा छौं।

अब्राहामले आफ्नो करारको प्रतीकको रूपमा प्राप्त गरेको खतनाले पनि मूल विश्वासमा आधारित प्रतिज्ञालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। रोमी 4 मा, पावलले औंल्याए कि उनको विश्वासले अब्राहामलाई धर्मी घोषित गर्यो र त्यसैले खतना भएको बेला परमेश्वरलाई स्वीकार्य भयो। यो कम्तिमा 14 वर्ष पछि खतना आदेश दिइएको थियो। आज ईसाईहरूको लागि शारीरिक खतना आवश्यक छैन। खतना अब हृदयको कुरा हो (रोमी 2,29).

कानून बचत गर्न सक्दैन

व्यवस्थाले हामीलाई मुक्ति दिन सक्दैन। यसले गर्न सक्ने सबैले हामीलाई न्याय गर्न सक्दछ किनभने हामी सबै कानून भ .्ग गर्नेहरू हौं। कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन भनेर परमेश्वरलाई पहिले नै थाहा थियो। व्यवस्थाले हामीलाई ख्रीष्टतिर औँल्याउँछ। व्यवस्थाले हामीलाई मुक्ति दिन सक्दैन, तर यसले हामीलाई मुक्तिको आवश्यकता देखाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। यसले हामीलाई यो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ कि न्याय उपहार हुनुपर्दछ, हामीले कमाउन सक्ने कुरा होईन।

मानौं कि न्याय दिन आउँछ र न्यायाधीशले तिमीलाई उसले किन उसको राज्यमा छोड्नु पर्छ भनेर सोध्यो। तपाईं कसरी जवाफ दिनुहुन्छ के हामी भन्न सक्दछौं कि हामीले केहि कानूनहरू पालना गर्यौं? म आशा गर्दिन, किनकि न्यायाधीशले सजिलैसँग हामीले गर्न नसक्ने कानूनहरू औंल्याउन सक्ने पापहरू, हामीले अनजानमा गरेका पापहरू र कहिल्यै पश्चाताप गरेको छैन। हामी भन्न सक्दैनौं हामी पर्याप्त राम्रो छौं। होईन - हामी के गर्न सक्छौं केवल दयाको लागि बिन्क छ। हामी विश्वास गर्दछौं कि ख्रीष्टले हामीलाई सबै पापहरूबाट छुटाउनको लागि मर्नुभयो। हामीलाई व्यवस्थाको सजायबाट बचाउन उहाँ मर्नुभयो। त्यो हाम्रो मुक्तिको लागि मात्र आधार हो।

हो, विश्वासले हामीलाई आज्ञाकारितातर्फ डोience्याउँछ। नयाँ करारसँग यसको आफ्नै केहि आज्ञाहरू छन्। येशू हाम्रो समय, हाम्रो हृदय र हाम्रो पैसा मा मांग गर्दछ। येशूले धेरै कानूनहरू खारेज गर्नुभयो, तर उहाँले ती केहि कानूनहरूको पनि पुष्टि गर्नुभयो र ती सतही रूपमा मात्र नभई आत्मामा रहन सिकाउनुभयो। हाम्रो नयाँ करारको जीवनमा इसाई विश्वासले कसरी काम गर्नुपर्दछ भनेर हेर्न हामीले येशू र प्रेरितहरूको शिक्षालाई हेर्नु आवश्यक छ।

ख्रिष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो ताकि हामी उहाँको निम्ति बाँच्न सकौं। हामी धार्मिकताको दास बन्न सकौं भनेर पापको दासत्वबाट स्वतन्त्र भयौं। हामीलाई एक अर्काको सेवा गर्न भनिएको छ, आफै होइन। ख्रिष्टले हामीसँग भएका सबै थोक र हामीसँग भएका सबै कुराको माग गर्दछ। हामीलाई आज्ञाकारी हुन भनिएको छ - तर विश्वासले मुक्ति पाएको छ।

विश्वासद्वारा धर्मी

हामी यो रोमी 3 मा देख्न सक्छौं। छोटो खण्डमा पावलले मुक्ति को योजना को वर्णन गर्दछ। आउनुहोस् हेरौं यो मार्ग कसरी पुष्टि गर्छ कि हामीले गलातीहरुमा देख्यौं। «... किनकि कोहि मानिस कानून को कामहरु द्वारा उहाँ को सामु धर्मी हुन सक्दैन। किनकि व्यवस्थाद्वारा पापको ज्ञान आउँछ। तर अब परमेश्वरको सामु मान्य धार्मिकता प्रकट हुन्छ, कानून को सहायता बिना, र व्यवस्था र अगमवक्ताहरु द्वारा प्रमाणित "(पद २०-२१)।

पुरानो नियमका धर्मशास्त्रहरूले येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धारको भविष्यवाणी गरेको थियो र यो पुरानो करारको व्यवस्थाले नभई विश्वासद्वारा गरिएको हो। हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धको यो नयाँ नियमका आधारहरू हुन्।

पावल पद २२-२22 मा अझ यसो भन्छन्: “तर म परमेश्वरसामु धार्मिकताको कुरा गर्छु, जुन येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा आउने सबैमा आउँछ। किनकि यहाँ कुनै भिन्नता छैन: तिनीहरू सबै पापीहरू हुन् र उनीहरूसँग परमेश्वरसँग हुनुपर्ने महिमाको अभाव छ, र ख्रीष्ट येशू मार्फत आउने छुटकाराको माध्यमबाट उहाँको अनुग्रहबाट कुनै कमी नपाई धर्मी ठहराइन्छ। "

किनकि येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो, हामी धर्मी ठहरिन सक्छौं। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वर धर्मी ठहराउनुहुन्छ - त्यसैले जसले व्यवस्था पालन गर्दछ त्यसलाई कसैले पनि गर्व गर्न सक्दैन। पावल पद २ 28 मा अझै यसो भन्छ: “त्यसोभए अब हामी विश्वास गरौं कि व्यवस्थाका कामहरू नगरी मानिस धर्मी हुनुपर्छ, केवल विश्वासद्वारा।”

यी प्रेरित पावलका गहिरो शब्दहरू हुन्। पावलले जस्तै जेम्सले हामीलाई परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई बेवास्ता गर्ने कुनै पनि तथाकथित विश्वासको विरुद्धमा चेतावनी दिन्छ। अब्राहामको विश्वासले उसलाई परमेश्वरको आज्ञापालन गर्न प्रेरित गर्यो (1. मोशा १6,4-5)। पावलले वास्तविक विश्वासको बारेमा कुरा गर्छन्, विश्वासको प्रकार जसमा ख्रीष्टप्रतिको वफादारी, उहाँलाई पछ्याउने समग्र इच्छा समावेश छ। तर पनि, उहाँ भन्नुहुन्छ, यो विश्वासले हामीलाई बचाउँछ, कामले होइन।

रोमीहरूमा 5,1२ पावलले यस्तो लेखे: “अब हामी विश्वासद्वारा धर्मी भएका छौं, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्‍वरसित हाम्रो शान्ति छ। उहाँद्वारा हामी यो अनुग्रहमा विश्वासमा पहुँच गर्न सक्छौं जसमा हामी खडा छौं, र हामी भविष्यको महिमाको आशामा गर्व गर्छौं जुन परमेश्वरले दिनुहुनेछ।"

विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध राख्छौं। हामी उसका साथीहरू हौं, उसका शत्रुहरू होइनौं। यस कारणले गर्दा, हामी न्यायको दिनमा उसको अघि उभिन सक्षम हुनेछौं। हामी येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीलाई दिने वाचामा विश्वास गर्दछौं। पल्ट बताउँछन् रोमीहरू 8,1-4 जारी राख्नुहोस्:

«त्यसैले अब जो येशू ख्रीष्टमा छन् तिनीहरूलाई दोषी ठहराउन सकिंदैन। किनभने आत्माले व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा जीवन ल्याउनु भयो र पापको मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नु भयो। किनभने व्यवस्थाले त असम्भव थियो किनभने यो शरीरद्वारा कमजोर भएको थियो, जुन परमेश्वर आफैले गर्नुभयो: उहाँले आफ्ना पुत्रलाई पापी शरीरको रूपमा पठाउनुभयो र पापको लागि र शरीरमा पापको निन्दा गर्नुभयो, ताकि व्यवस्थाले गर्दा धार्मिकता चाहिन्छ। हाम्रोलागि पूरा हुनेछ जुन अब शरीरअनुसार जिउँदैन तर आत्माअनुसार जिउँछ। "

यसरी हामी देख्छौं कि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासमा आधारित छ। यो हामीसँग करार वा सम्झौता हो जुन परमेश्वर हामीसंग हुनुहुन्थ्यो। यदि हामी उनको पुत्रमा विश्वास गर्छौं भने, उसले हामीलाई धर्मी देख्ने प्रतिज्ञा गर्छ। व्यवस्थाले हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर ख्रीष्टले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थाले मृत्युदण्ड सुनाउँछ तर ख्रिष्टले हामीलाई जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। व्यवस्थाले हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिन सक्दैन, तर ख्रीष्टले सक्नुहुन्छ। ख्रिष्टले हामीलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ, तर आत्मसंयम हुनु स्वतन्त्रता होइन - उहाँको सेवा गर्ने स्वतन्त्रता हो।

विश्वासले हामीलाई हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाताको पालन गर्न इच्छुक तुल्याउँछ उहाँ हामीलाई भन्नुभएका सबै कुरामा। हामी एक अर्कालाई प्रेम गर्न, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, विश्वासमा एकताको लागि काम गर्ने, चर्चको रूपमा भेला हुने, विश्वासमा एक-अर्काको निर्माण गर्ने, सेवाको असल कामहरू गर्ने, शुद्ध र नैतिक सम्बन्धका स्पष्ट आज्ञाहरू देख्छौं। जीवन जिउन, शान्तिपूर्वक बाँच्न, र हामीलाई गलत गर्नेलाई माफ गर्न।

यी नयाँ आज्ञाहरू चुनौतीपूर्ण छन्। तिनीहरूले हाम्रो समय लिन्छन्। हाम्रा सबै दिनहरू येशू ख्रीष्टको सेवा गर्न समर्पित छन्। हामी उनको काम गर्न लगनशील हुनुपर्छ, र यो फराकिलो र सजिलो तरीका छैन। यो गाह्रो, चुनौतीपूर्ण काम हो, केही कार्यहरू गर्न इच्छुक छन्।

हामीले यो पनि औंल्याउनु पर्छ कि हाम्रो विश्वासले हामीलाई बचाउन सक्दैन - परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विश्वासको गुणस्तरको आधारमा होइन, तर विश्वासद्वारा र आफ्नो पुत्र, येशू ख्रीष्टको विश्वासद्वारा प्राप्त गर्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वासले "न्याय" हुने कुराको साथ न्याय गर्दैन - तर हामी हाम्रो विश्वासको मापनबाट मुक्ति पाउँदैनौं, तर हामी सबैको लागि पर्याप्त विश्वास राख्ने ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर।

जोसेफ टोच


PDFऔचित्य