पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा पवित्र आत्मामा परमेश्वरका गुणहरू छन्, परमेश्वर बराबर हुनुहुन्छ र कामहरू गर्नुहुन्छ जुन केवल परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरजस्तै, पवित्र आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ - यति पवित्र छ कि परमेश्वरको पुत्रको रूपमा पवित्र आत्माको अपमान गर्नु पनि पाप हो। (हिब्रू १०: २)) ईश्वरनिन्दा, पवित्र आत्माको विरुद्ध ईश्वरनिन्दा एउटा अक्षम्य पाप हो (मत्ती 12,32।।) यसको मतलव आत्मा स्वभावैले पवित्र छ र मन्दिरमा नभई पवित्र भन्ने भनिएको छ।

भगवान जस्तै पवित्र आत्मा अनन्त छ (हिब्रू १०: २)) परमेश्वरजस्तै पवित्र आत्मा जताततै हुनुहुन्छ (भजन १ 139,7::--)) परमेश्वर जस्तै पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ (१ कोरिन्थी २: १०-११; यूहन्ना १:1:२:2,10)। पवित्र आत्माले सृष्टि गर्नुभयो (कार्य .33,4 104,30..XNUMX; भजन १०XNUMX०) र चमत्कारहरू सिर्जना गर्दछ (मत्ती १२.२12,28; रोमी १ 15,18.१19-१) र परमेश्वरको काममा योगदान दिन्छ। धेरै अंशहरूमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई ईश्वरीयको रूपमा मानिन्छ। आत्मिक बरदानहरू सम्बन्धी छलफलमा पावलले आत्मा, प्रभु र परमेश्‍वरको समानान्तर निर्माणहरूलाई जनाउँदछन् (१ कोरिन्थी १२: -1-।) उनले तीन भाग प्रार्थना गरेर आफ्नो पत्र समाप्त हुन्छ (२ कोरिन्थी १ 2:१:13,14)। पत्रुसले अर्को तीन भागको रूपमा पत्र सुरु गर्दछ (१ पत्रुस १: २) जबकि यी उदाहरणहरू त्रिएकको एकता को प्रमाण छैन, तिनीहरूले यो विचार समर्थन।

बप्‍तिस्मल सूत्रले यस्तो एकताको संकेतलाई अझ सुदृढ पार्दछ: "यसलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा गराउनुहोस्" (मत्ती २:28: १)) ती तीन व्यक्तिको एक नाम छ, जसले जीवित रहेको जनाउँदछ, जब पवित्र आत्माले केही गर्नुहुन्छ, भगवानले गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। जब हननियाले पवित्र आत्मालाई झुठो बोले, तब उनले परमेश्वरलाई झूट बोले (प्रेरित:: 5-3-।) पत्रुस भन्छन् कि हननियाले परमेश्वरका प्रतिनिधिलाई नभई परमेश्वर आफैले झूट बोलेका थिए।

एउटा खण्डमा पावलले भने कि मसीहीहरू परमेश्वरका मन्दिरहरू हुन् (१ कोरिन्थी :1:१:3,16), अर्कोमा उनी भन्छन् कि हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौं (२ कोरिन्थी १ 1:१:6,19)। हामी ईश्वरीय अस्तित्वको पूजा गर्न मन्दिर हौं, व्यक्तित्वहीन शक्ति होइन। जब हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौं भनेर पावलले लेख्छन्, तब उनले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्दछ।

यसैले पवित्र आत्मा र परमेश्वर एक हुनुहुन्छ: "तर जब उनीहरूले प्रभुको सेवा गरे र उपवास गरे, पवित्र आत्माले भन्नुभयो:" मलाई बर्णाबास र शावलबाट अलग गर्नुहोस् जसको लागि मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु "। (प्रेरित १.13,2.२) , यहाँ पवित्र आत्माले व्यक्तिगत सर्वनाम प्रयोग गर्नुहुन्छ जसरी परमेश्वर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी, पवित्र आत्माले बोल्दछ कि इस्रायलीहरूले उहाँलाई परिक्षण गरे र उनको परीक्षा गरे र भने: My मैले मेरो रीसमा शपथ खाएको छु: तिमी मेरो विश्राममा आउँदैनौ » (हिब्रू:: -3,7-११) तर पवित्र आत्मा केवल परमेश्वरको अर्को नाम होइन। पवित्र आत्मा पिता र पुत्रबाट स्वतन्त्र छ, जसरी येशूको बप्तिस्मालाई देखाइएको थियो (मत्ती:: १ 3,16-१-17)। ती तीन स्वतन्त्र र अझै एक छन्, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम गर्दछ। हामी परमेश्वर मार्फत र जन्मेका छौं (यूहन्ना १:१२), जो पवित्र आत्माको जन्म भएर उस्तै हो (यूहन्ना १:3,5:१) पवित्र आत्मा भनेको हामीभित्र परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ (एफिसी २:२२; १ यूहन्ना :2:२:22; :1:१।)। पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ (रोमी :8,11:११; १ कोरिन्थी :1:१:3,16) - र किनभने आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ, हामी पनि भन्न सक्छौं कि परमेश्वर हामीमा बास गर्नुहुन्छ।

पवित्र आत्मा व्यक्तिगत छ

 • बाइबलले पवित्र आत्माको बयान मानव विशेषताहरूको साथ गर्दछ:
 • आत्मा जीवित छ (रोमी :8,11:११; १ कोरिन्थी :1:१:3,16)
 • दिमागले बोल्छ (प्रेरित .8,29.२;; १०.१;; ११.१२; २१.११; १ तिमोथी 10,19.१; हिब्रू 11,12..21,11)
 • दिमागले कहिलेकाँही व्यक्तिगत सर्वनाम "I" प्रयोग गर्दछ। (प्रेरित १०.२०; १.10,20.२)
 • दिमागलाई सम्बोधन गर्न, प्रयास गर्न, शोक गर्न, अपमानित गर्न र सताउन सकिन्छ (प्रेरित::;;;; एफिसी :5,3::9०; हिब्रू १०: २;; मत्ती १२::4,30१)
 • दिमाग मार्गदर्शन, मध्यस्थता, कल र निर्देशनहरू (रोमी :8,14:१:26; २;; प्रेरित १:: २; २०:२:13,2)

रोमी :8,27:२ ले आत्माको शिरको बारेमा बताउँछ। आत्माले निर्णय लिन्छ - पवित्र आत्माले एक निर्णय लिनुभयो (प्रेरित १:)) दिमागले जान्दछ र काम गर्दछ (१ कोरिन्थी २:११; १२:११)। उहाँ एक व्यक्तिविहीन शक्ति हुनुहुन्न; येशूले पवित्र आत्मा प्यारालेट भन्नुहुन्थ्यो - अनुवादक, सल्लाहकार वा डिफेन्डर भनेर अनुवाद गरिएको।

"अनि म बुबालाई सोध्छु र उहाँले तपाईंलाई अर्को सान्त्वना दिनुहुन्छ कि उहाँ सँधै तपाईंसँग हुनुहुनेछ: सत्यको आत्मा जुन संसारले लिन सक्दैन, किनभने यो देख्दैन र नचिन्छ। तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्छ किनभने उहाँ तपाईंसँग बस्नुहुन्छ र तपाईंमा हुनुहुनेछ » (यूहन्ना १:: १-14,16-१-17) .

चेलाहरूको लागि पहिलो सल्लाहकार येशू हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ सिकाउनुहुन्छ, गवाही दिनुहुन्छ, निन्दा गर्नुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ र सत्यलाई उजागर गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १:14,26:२:15,26; १:16,8:२:13; १.14..XNUMX; १-१) यी सबै व्यक्तिगत भूमिकाहरू हुन्। जोनले ग्रीक शब्द प्याराक्लेटोसको मर्दयुक्त रूप प्रयोग गर्दछ किनकि तटस्थ फारम प्रयोग गर्न आवश्यक थिएन। यूहन्ना १:16,14:१ मा पनि पुरुष व्यक्तिगत सर्वनाम "ऊ" तटस्थ शब्द आत्मा प्रयोग गरिए पछि प्रयोग भएको छ। यो तटस्थ व्यक्तिगत सर्वनाम मा स्विच गर्न सजिलो हुने थियो, तर जोहान्स गर्दैन। दिमाग "उहाँ" संग सम्बोधन गरिएको छ। यद्यपि व्याकरण अपेक्षाकृत महत्वहीन छ। जे होस्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि पवित्र आत्माका व्यक्तिगत गुणहरू छन्। उहाँ एक व्यक्तित्वहीन शक्ति होइन, तर हामीभित्र बास गर्ने एक बौद्धिक र दिव्य सहायक हुनुहुन्छ।

पुरानो नियमको आत्मा

बाइबलमा "पवित्र आत्मा" शीर्षकको कुनै अंश समावेश गरिएको छैन। हामी यहाँ र त्यहाँ पवित्र आत्माबाट अलिकति सिक्छौं जब बाइबलीय पदहरूले उनको उल्लेख गर्छन्। पुरानो नियमले हामीलाई केहि अन्तरदृष्टि दिन्छ। दिमाग जीवनको सृष्टिमा उपस्थित थियो (उत्पत्ति १: २; अय्यूब: 1:;;, 1,2, १।) परमेश्वरको आत्माले बाजबललाई पवित्र पाल बनाउने क्षमताले भर्नुभयो (प्रस्थान :१: -2-।) उनले मोशालाई पूरा गरे र the० एल्डरहरूमाथि पनि आए (संख्या ११:२:4)। उनले सामरियालाई परास्त गर्न सामर्थ्य र लडने क्षमता जत्तिकै बुझे (व्यवस्था .5 34,9..6,34; रिक्टर [स्पेस]] .14,6..XNUMX; १.।) परमेश्वरको आत्मा शाऊललाई दिइयो र फेरि लगियो (१ साम १०..1; १.10,6.१16,14) आत्माले दाऊदलाई मन्दिरको योजनाहरू दिए (१ सीआर २:1:१२)। आत्माले अगमवक्ताहरूलाई बोल्न उत्साहित तुल्यायो (संख्या २,,२; २ साम २ 4,२; १ क्रोम १२,१,; २ क्रोम १ 24,2,१; २०,१;; इजकिएल ११,2; जकरिया,, १२; २ पत्रुस १:२१) ,

नयाँ नियममा पनि, पवित्र आत्माले इलिसाबेथ, जकरिया र शिमियोन जस्ता मानिसहरूलाई बोल्न लगाउनुभयो। (लूका १.1,41;; 67; २.२2,25--32२) बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आफ्नो जन्मदेखि नै पवित्र आत्माले भरिएका छन् (लूका १:१:1,15)। उनको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको येशू ख्रीष्टको आगमनको घोषणा गर्नु थियो, जसले मानिसहरूलाई पानी मात्र नभई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा गराउँथे। (लूका १:१:3,16)।

पवित्र आत्मा र येशू

येशूको जीवनमा पवित्र आत्मा एकदम उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आत्माले उनको गर्भधारण गर्‍यो (मत्ती १:२०), उनको बप्तिस्मा पछि उनलाई सुत्न (मत्ती :1,20:१:3,16), उहाँलाई उजाडस्थानमा लगे (Lk4,1) र उसलाई राम्रो समाचार प्रचार गर्न सक्षम बनायो (लूका १:१:4,18)। पवित्र आत्माको सहायताले येशूले भूतहरूलाई भगाउनुभयो (मत्ती 12,28।।) पवित्र आत्मा मार्फत, उनले आफूलाई मानवताको पापको लागि बलिदानको रूपमा आफैलाई अर्पण गरे (हिब्रू :9,14: १)) र उही आत्माद्वारा उहाँ मृत्युबाट बिउँतनुभयो (रोमी :8,11:११)।

येशूले आफ्ना चेलाहरू द्वारा सतावटको समयमा पवित्र आत्मा बोल्नुभयो भनेर सिकाउनुभयो (मत्ती १०: १ -10,19 -२०) उनले तिनीहरूलाई येशूका अनुयायीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिन भने (मत्ती २ 28,19: १))। र यसबाहेक, परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ सबै मानिसहरूलाई जब तिनीहरूले यो माग्छन् (लूका १:१:11,13)। पवित्र आत्माको बारेमा येशूले भन्नुभएका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यूहन्नाको सुसमाचारमा पाउन सकिन्छ। पहिले, मानिसहरू पानी र आत्माबाट जन्मनु पर्छ (यूहन्ना १:3,5:१) मानिसहरूलाई आध्यात्मिक नवीकरण आवश्यक छ र यो आफैबाट आउँदैन, तर परमेश्वरबाटको वरदान हो। यदि दिमाग देखिएन भने पनि यसले हाम्रो जीवनमा फरक पार्छ (V. 8)

येशूले पनि सिकाउनुभयो: "जो तिर्खाएको छ, मकहाँ आओ र पिऊ। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्र भन्छ, उसको शरीरबाट जिउँदो पानीको खोला बग्नेछ। तर यो तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्ने प्राप्त गर्नुपर्छ जो आत्मा, को त्यो spake; आत्मा अझ सम्म थिएन। किनकि येशू अझै महिमा हुनुभएन » (यूहन्ना .7,37..39-)

पवित्र आत्माले भित्री तिर्खालाई सन्तुष्ट पार्दछ। यसले हामीलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ जसको लागि हामी उहाँद्वारा बनाइएका छौं। हामी येशूकहाँ आएर आत्मा पाउँछौं र पवित्र आत्माले हाम्रो जीवन पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।

जोहान्स भन्छन् ««;;;;;;;; ;« «« «« «« «« «« was« «« «« was« ««; «««« ««««« the« the« «« the; «the the«««; the«« «« the«« «««; किनकि येशू अझै महिमा हुनुभएन » (V.))) , येशूको जीवन भन्दा अघि आत्माले केहि पुरुष र महिलाहरूलाई भर्इसकेको थियो, तर यो चाँडै नै नयाँ शक्तिशाली तरिकामा देखा पर्नेछ - पेन्टेकोस्टमा। अब प्रभुको नाममा पुकार्ने सबैलाई आत्मा दिइयो (प्रेरित:: २०-२१) येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिनीहरूमा सत्यको आत्मा तिनीहरूमा रहनेछ (यूहन्ना .14,16..18-) सत्यको आत्मा त्यस्तै हो जस्तो कि येशू आफैं आफ्ना चेलाहरूकहाँ आउनुभयो (V. १)) किनकि उहाँ ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्छ र पिताको आत्मा हुनुहुन्छ - येशू र पिताले पठाउनुभएको (यूहन्ना १:15,26:१) आत्माले येशू सबैको लागि सुलभ हुन र उसको कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्षम बनायो, र येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि आत्माले चेलाहरूलाई सिकाउनुहुनेछ र येशूले तिनीहरूलाई सिकाउनुभएको सबै कुराको सम्झना गराउनेछ। (यूहन्ना १:14,26:१) आत्माले तिनीहरूलाई ती कुराहरू सिकाउनुभयो जुन उनीहरूले येशूको पुनरुत्थान हुनुभन्दा पहिले बुझ्न नसकेका (यूहन्ना १ 16,12: १२-१-13)।

आत्मा येशूको बारेमा बताउँछ (यूहन्ना १:15,26:२:16,24; १:२)। ऊ आफैंको लागि विज्ञापन गर्दैन, तर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्ट र पिताको सामु लैजान्छ। ऊ आफैले बोल्दैन, तर बुबाले चाहेको जस्तो (यूहन्ना १:16,13:१) यो राम्रो छ कि येशू अब हामीसँग हुनुहुन्न किनकि आत्मा लाखौं मानिसमा सक्रिय हुनसक्दछ (यूहन्ना १:16,7:१) आत्माले संसारलाई तिनीहरूको पाप र दोषी देखाउँदछ र तिनीहरूको न्याय र न्यायको आवश्यकता पूरा गर्दछ (V. 8-10) पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई येशू र तिनीहरूका दोषीलाई समाधान गर्ने न्यायको स्रोतको रूपमा औंल्याउँछ।

आत्मा र चर्च

बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने कि येशूले मानिसहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ (मार्क १: १) यो उनको पुनरुत्थान पछि पेन्टेकोस्टमा भयो जब आत्माले चेलाहरूलाई नयाँ शक्ति दिनुभयो (प्रेरित १:)) यसमा अन्य राष्ट्रका मानिसहरूले बुझ्ने भाषाहरू समावेश गर्दछ (पद।)। त्यस्तै आश्चर्यकर्महरू अन्य समयमा पनि घटेका थिए जब चर्च बढ्दै थियो (प्रेरित १०: 10,44 46--19,1; १:: १-)) तथापि, यी आश्चर्यकर्महरू सबै नयाँ ईसाई विश्वास भएका सबै मानिसहरूलाई हुन्छन् भनेर भनिएको छैन।

पावल भन्छन् कि पवित्र आत्मामा भएका सबै विश्वासीहरू एक शरीर, चर्चको गठन हुन्छन् (२ कोरिन्थी १ 1:१:12,13)। विश्वास गर्ने सबैलाई पवित्र आत्मा दिइन्छ (गलाती 3,14:१)। चमत्कार भयो कि भएन, सबै विश्वासीहरूले पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा लिएका छन्। पवित्र आत्मामा तपाईंले बप्तिस्मा लिनुभयो भनेर प्रमाणित गर्न कुनै चमत्कार खोज्नु र आशा गर्नु आवश्यक पर्दैन।

बाइबलले कुनै पनि विश्वासीलाई पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा लिन आवश्यक छैन। यसको सट्टामा, हरेक विश्वासीलाई निरन्तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन प्रोत्साहित गरिन्छ (एफिसी :5,18:१) ताकि कसैले आत्माको निर्देशनलाई जवाफ दिन सकोस्। यो सम्बन्ध चलिरहेको छ र एक पटकको घटना होईन। चमत्कारहरू खोज्नुको सट्टा, हामी ईश्वरलाई खोजौं र कसले र कहिले चमत्कार हुन्छ भनेर निर्णय गरौं। पावलले सामान्यतया परमेश्वरको शक्तिको वर्णन शारीरिक चमत्कारहरू मार्फत गर्दैन, तर एक व्यक्तिको जीवनमा हुने परिवर्तन मार्फत गर्दछ - आशा, प्रेम, धैर्यता, सेवा, समझ, दु: ख र साहसी प्रचार (रोमी १ 15,13:१:2; २ कोरिन्थी १२,;; एफिसी 12,9,,3,7; १ 16-१-18; कलस्सी १,११; २ 1,11-२28; २ तिमोथी १,29-2)। यी आश्चर्यकर्महरूलाई शारीरिक चमत्कार पनि भन्न सकिन्छ किनकि परमेश्वरले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्नुभयो प्रेरितहरूले देखाउँदछ कि आत्माले चर्चको वृद्धिलाई समर्थन गर्दछ। आत्माले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गर्नु र येशूको बारेमा गवाही दिन शक्ति दियो (प्रेरित १:)) उहाँले चेलाहरूलाई प्रचार गर्न सक्षम गर्नुभयो (प्रेरित ,,4,8,31,,१; ,,१०)। उनले फिलिपलाई निर्देशन दिए र पछि उनलाई समातिए (प्रेरित ,,8,29,,१; ,,१०)। आत्माले चर्चलाई प्रोत्साहित गर्‍यो र नेताहरू स्थापना गर्‍यो (प्रेरित ,,9,31,,१; ,,१०)। उनले पत्रुस र एन्टिओकको चर्चसित कुरा गरे (प्रेरित १०.१;; ११.१२; १.10,19.२) उनले अनिकाल देखेर अगाबसमा काम गरे र पावललाई भाग्न लगे (प्रेरित ११:२:11,28; १:: -13,9 -१०) उनले पावल र बर्णाबासलाई आफ्नो बाटो लागे (प्रेरित १ 13,4:;; १ 16,6: 7--)) र यरूशलेममा प्रेरितहरूले गरेको निर्णयलाई निर्णय गर्न सक्षम भए (प्रेरित १:)) उनले पावललाई यरूशलेम पठाए र उनलाई त्यसबारे चेतावनी दिए (प्रेरित २०: २२-२20,22; २१:११)। विश्‍वासीहरूमा पवित्र आत्माको कामद्वारा चर्च अस्तित्वमा र बढेको थियो।

आज आत्मा

आजका विश्वासीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा पनि सामेल छ:

 • यसले हामीलाई पश्चात्तापमा पुर्‍याउँछ र हामीलाई नयाँ जीवन दिन्छ (यूहन्ना १.16,8..3,5; 6.-)
 • उहाँ हामीमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र डोides्याउनुहुन्छ (१ कोरिन्थी २: १०-१-1; यूहन्ना १:: १-2,10-१-13: २;; रोमी :14,16:१:17,26)
 • प्रार्थना गर्दा र अन्य इसाईहरू मार्फत हामी बाइबलमा भेट्छौं, उहाँ ज्ञानको आत्मा हुनुहुन्छ र हामीलाई साहस, प्रेम र आत्मसंयमका साथ कुरा हेर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। (एफि। १:१:1,17; २ तिमोथी १:))
 • आत्माले हाम्रो हृदय कटौती गर्दछ, पवित्र बनाउँछ र हामीलाई परिवर्तन गर्दछ (रोमी २.२;; एफिसी १.१2,29)
 • आत्माले हामीमा प्रेम र न्यायको फल पैदा गर्दछ (रोम .5,5..5,9; एफिसी 5,22..23; गलाती.२२-२XNUMX)
 • आत्माले हामीलाई चर्चमा राख्नुहुन्छ र हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ (१ कोरिन्थी १२:१:1; रोमी ,,१-12,13-१-8,14)

हामीले आत्मामा परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ (फिल .3,3..2; २ कोरिन्थी 3,6..7,6; रोमी .8,4..5; .XNUMX..XNUMX-) हामी उसलाई खुशी पार्न प्रयास गर्दछौं (गलाती 6,8:१)। जब हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा हुन्छौं, उहाँले हामीलाई जीवन र शान्ति दिनुहुन्छ (रोमी :8,6:११)। उहाँ मार्फत हामीले बुबाको पहुँच पाएका छौं (एफिसी २:१:2,18)। उहाँ हामीलाई हाम्रो कमजोरीमा सहयोग गर्नुहुन्छ र हाम्रो पक्षमा खडा हुनुहुन्छ (रोमी .8,26.२27-२XNUMX)

पवित्र आत्माले हामीलाई आत्मिक वरदान पनि दिनुहुन्छ। उसले चर्चको लागि नेता दिन्छ (एफिसी :4,11:११), चर्च मा प्रेम सेवा को आधारभूत कार्य गर्ने व्यक्ति (रोमी १२: 12,6-)) र ती विशेष कार्यहरूका लागि विशेष सीप भएका (१ कोरिन्थी १२: -1-।) कसैसँग हरेक उपहार हुँदैन र हरेक उपहार सबैलाई दिइदैन (V. 28-30) सबै उपहारहरू, चाहे आध्यात्मिक होस् या नहोस्, सम्पूर्ण कामको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ - सम्पूर्ण चर्च (१ कोरिन्थी २:११; १२:११)। सबै उपहार महत्त्वपूर्ण छ (१ कोरिन्थी १२: २२-२1) आज सम्म हामीले आत्माको पहिलो उपहार मात्र पाएका छौं जसले भविष्यको लागि हामीलाई अझ धेरै वचन दिन्छन् (रोमी .8,23.२2; २ कोरिन्थी १.२२; .1,22..5,5; एफिसी १.१1,13-१-14)

हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा पवित्र आत्माद्वारा गरिन्छ। त्यसकारण पावलले हामीलाई पवित्र आत्माको साथ र उहाँसँग रहन हौसला दिन्छ (गलाती 5,25.२4,30; एफिसी 1..5,19०; १ थिस्स। .XNUMX.१))। त्यसैले पवित्र आत्माले के भन्छ सुनौं। किनभने जब उहाँ बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ।

माइकल मोरिसन द्वारा