पवित्र आत्मा - कार्यक्षमता वा व्यक्तित्व?

०036 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अक्सर कार्यक्षमता को रूप मा वर्णन गरिएको छ, जस्तै ख। परमेश्वरको शक्ति वा उपस्थिति वा कार्य वा आवाज। यो दिमाग वर्णन गर्न को लागी एक उचित तरीका हो?

येशूलाई परमेश्वरको शक्ति (फिलिप्पी ४:१३), भगवानको उपस्थिति (गलाती २:२०), परमेश्वरको कार्य (यूहन्ना ५: १)), र परमेश्वरको आवाज (यूहन्ना ३:३४) को रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। तैपनि हामी व्यक्तित्व को मामला मा येशू को बारे मा कुरा गर्छौं।

पवित्र शास्त्रहरु पनि पवित्र आत्मा को व्यक्तित्व लक्षण विशेषता र पछि मात्र कार्यक्षमता बाहिर आत्मा को प्रोफाईल उन्नत। पवित्र आत्माको इच्छा छ (१ कोरिन्थी १२:११: "तर यो सबै एउटै आत्माले गरेको हो र प्रत्येकलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जिम्मेवारी दिन्छ")। पवित्र आत्माले खोज्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, र भेदभाव गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी २: १०-१३)।

पवित्र आत्मा भावनाहरु छन्। अनुग्रहको भावनालाई गाली गर्न सकिन्छ (हिब्रू १०:२) र दुखी (एफिसी ४:३०)। पवित्र आत्माले हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ र, येशू जस्तै, एक सहायक भनिन्छ (यूहन्ना १४:१))। पवित्रशास्त्र को अन्य परिच्छेदहरुमा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, आज्ञाहरु, गवाही दिनुहुन्छ, झुटो बोल्नुभएको छ, मा कदम, प्रयास, आदि ... यी सबै शर्तहरु व्यक्तित्व संग सद्भावमा छन्।

बाइबलमा भन्ने हो भने, दिमाग भनेको के होइन तर एक हो। दिमाग "कोही" हो, "केहि" होइन। धेरै जसो इसाई सर्कलहरूमा पवित्र आत्मालाई "उहाँ" भनेर सम्बोधन गरिएको छ, जुन लि gender्गको संकेतको रूपमा बुझिदैन। बरु, यो दिमागको व्यक्तित्व संकेत गर्न प्रयोग गरीन्छ।

आत्माको देवत्व

बाइबल पवित्र आत्मा को लागी ईश्वरीय गुणहरु लाई विशेषता दिन्छ। उहाँ स्वर्गदूत वा प्रकृति मा मानव को रूप मा वर्णित छैन। अय्यूब ३३: ४ टिप्पणी: "परमेश्वरको आत्माले मलाई बनाउनुभयो, र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दियो"। पवित्र आत्माले सृष्टि गर्नुभयो। आत्मा अनन्त छ (हिब्रू:: १४)। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ (भजन १३::))।

धर्मशास्त्र अनुसन्धान गर्नुहोस् र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी र जीवन दिनुहुन्छ। यी सबै ईश्वरीय प्रकृतिका गुणहरू हुन्। फलस्वरूप, बाइबलले पवित्र आत्मालाई ईश्वरीय रूपमा वर्णन गर्दछ।