पवित्र आत्मा - कार्यक्षमता वा व्यक्तित्व?

०036 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अक्सर कार्यक्षमता को रूप मा वर्णन गरिएको छ, जस्तै ख। परमेश्वरको शक्ति वा उपस्थिति वा कार्य वा आवाज। यो दिमाग वर्णन गर्न को लागी एक उचित तरीका हो?

येशूलाई पनि परमेश्वरको शक्ति भनेर वर्णन गरिएको छ (फिलिप्पी :4,13:१), परमेश्वरको उपस्थिति (गलाती २:२०), परमेश्वरको कार्य (यूहन्ना :5,19: १)) र परमेश्वरको आवाज (यूहन्ना १:3,34:१) तर हामी येशूको व्यक्तित्वको हिसाबले बोल्दछौं।

पवित्र आत्माले पनि व्यक्तित्वका विशेषताहरूलाई पवित्र आत्मामा समेट्दछ र पछि आत्माको प्रोफाइललाई केवल कार्यक्षमता भन्दा माथि बढाउँदछ। पवित्र आत्माको इच्छा छ (१ कोरिन्थी १२:११: "तर यी सबैले समान भावनाले काम गर्दछ र सबैजनालाई आफूले चाहेको कुरा दिन्छ")। पवित्र आत्माले अन्वेषण गर्दछ, जान्दछ, सिकाउँछ र भिन्नता गर्दछ (१ कोरिन्थी १२: -1-।)

पवित्र आत्माको भावनाहरु छन्। अनुग्रहको आत्मालाई गाली गर्न सकिन्छ (हिब्रू १०: २)) र शोकित (एफिसी २:१:4,30)। पवित्र आत्माले हामीलाई सान्त्वना दिनुभयो र येशूजस्तै सहायक पनि कहलाइनुभयो (यूहन्ना १:14,16:१) पवित्र शास्त्रको अन्य अंशहरूमा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ, गवाही दिनुहुन्छ, झूट बोल्दछ, प्रवेश गर्छ, प्रयास गर्दैछ, आदि ... यी सबै सर्तहरू व्यक्तित्वसंग मिल्दोजुल्दो छ।

बाइबलमा भन्ने हो भने, दिमाग भनेको के होइन तर एक हो। दिमाग "कोही" हो, "केहि" होइन। धेरै जसो इसाई सर्कलहरूमा पवित्र आत्मालाई "उहाँ" भनेर सम्बोधन गरिएको छ, जुन लि gender्गको संकेतको रूपमा बुझिदैन। बरु, यो दिमागको व्यक्तित्व संकेत गर्न प्रयोग गरीन्छ।

आत्माको देवत्व

बाइबलले ईश्वरीय गुणहरू पवित्र आत्मालाई श्रेय दिन्छ। उहाँ एक स्वर्गदूत वा मानव प्रकृति भएको रूपमा वर्णन गरिएको छैन। अय्यूब: 33,4: notes यसो भन्छ: “परमेश्वरको आत्माले मलाई बनाउनुभयो, र सर्वशक्तिमान्‌को प्राणले मलाई जीवन दियो।” पवित्र आत्माले सृष्टि गर्नुभयो। दिमाग अनन्त छ (हिब्रू १०: २)) यो सर्वव्यापी हो (भजन .139,7..XNUMX)

शास्त्रहरु अन्वेषण र तपाईं दिमाग दिनुहुन्छ कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी र जीवन दिन्छ। यी सबै ईश्वरीय प्रकृतिका गुणहरू हुन्। त्यसकारण बाइबलले पवित्र आत्मालाई ईश्वरीय भन्छ।